Příležitosti pro lékaře

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na interní oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na interní oddělení (se specializací v oboru vnitřní lékařství nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na chirurgické oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný pracovní poměr lékaře/ku na chirurgické oddělení (se specializací v oboru chirurgie nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Primář/ka gynekologicko-porodnického oddělení

Domažlická nemocnice vyhlašuje výběrové řízení na místo primáře gynekologicko-porodnického oddělení.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - ARO (se specializací i absolvent)

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na oddělení ARO (se specializací nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékaře/ka na gynekologicko-porodnické oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na gynekologicko-porodnické oddělení (se specializací v oboru gynekologie-porodnictví nebo absolventka/u se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - se specializací dětské lékařství

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku se specializací dětské lékařství.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na oddělení následné a dlouhodobé péče

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na oddělení následné péče (se specializací v oboru vnitřní lékařství, geriatrie, paliativní medicína, ortopedie, neurologie, chirurgie nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - se specializací diabetologie

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku se specializací v oboru diabetologie na interní oddělení.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka se specializací v oboru hematologie

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/lékařku se specializací v oboru hematologie.

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.