Radiodiagnostické odd. (RDG)

Péče

Radiodiagnostické oddělení provádí skiagrafická, skiaskopická, CT a sonografická (ultrazvuková) vyšetření. Kromě sonografie se k vyšetřování používá RTG záření, které prochází vyšetřovaným objektem a vytváří na detekčním medium RTG obraz. Můžeme vytvářet RTG snímky statické – standardní, nebo při tzv. skiaskopii zaznamenáváme funkci vyšetřovaného orgánu. Při CT vyšetření dochází ještě během snímkování k pohybu objektu a rotaci zdroje RTG záření, což vytváří v počítačové síti obraz řezů objektu. Při používání zdrojů RTG záření jsou aplikujícími odborníky zachovávány všechny předpisy radiační ochrany tak, aby diagnostická výtěžnost vyšetření byla vyšší než riziko vzniku poškození.

Při sonografickém vyšetření se nepoužívá RTG záření, využívají se vlastnosti krystalů a vyšetření není rizikové.

Při některých vyšetřeních se používá kontrastní látka, kterou se zvyšuje „ viditelnost“ vyšetřované oblasti. Používá se k napití, aplikuje do konečníku, kloubu nebo do krevního řečiště.

DN CT

Spektrum výkonů

Ke skiagrafickému vyšetření není nutné se objednávat. Ke skiaskopickému vyšetření, na ultrazvuk a na CT je nutné se předem objednat na telefonním čísle oddělení. (Toto však ve velké většině provádí indikující lékař, hlavně pak u CT vyšetření, kde většinou nutná specifikace.) Podmínkou všech vyšetření pacientů s podáním kontrastní látky je podepsaný informovaný souhlas pacienta. Před každým vyšetřením je pacient poučen o jeho průběhu a možných následných komplikací.

Veškerá vyšetření budou provedena na základě řádně vyplněné žádanky indikujícím lékařem.


Tým

Vedení

P5210236

MUDr. Vladimír Duchek
primář

379 710 149 vladimir.duchek@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210251

Věra Vlčková, DiS.

vedoucí radiologický asistent

379 710 248

vera.vlckova@domazlice.
nemocnicepk.cz

Lékaři

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují radiologičtí asistenti. 


Kontakt

obecný kontakt 379 710 124
primář 379 710 149  vladimir.duchek@domazlice.nemocnicepk.cz
vedoucí radiologický asistent 379 710 248  vera.vlckova@domazlice.nemocnicepk.cz
Kancelář - objednávky 379 710 124
CT vyšetřovna 379 710 350
UZ vyšetřovna 379 710 352
pohotovost radiologický asistent 379 710 355

Oddělení

RTG oddělení se nachází v přízemí v samostatném traktu budovy nemocnice. V bloku oddělení se nacházejí 3 vyšetřovny s RTG přístroji a 2 ultrazvukové vyšetřovny.

RTG oddělení je vybaveno moderními vyšetřovacími přístroji. K dispozici má dvě pracoviště pro klasickou skiagrafii, skiaskopicko-skiagrafické pracoviště a ultrazvuk. Pro klasické snímkování má oddělení RDG skiagrafický přístroj MULTIX TOP s plovoucí deskou, pohyblivým stolem a stropním závěsem ke snímkování na lůžku, ke snímkování a pořizování skiaskopického záznamu používá oddělení skiaskopicko-skiagrafickou stěnu AXIOM ICONOS s možností digitální kontroly při snímkování, na operačním sále je skiaskopicko-skiagrafické C rameno SIREMOBIL C se dvěma monitory a na oddělení je též CT přístroj SOMATOM PERSPEKTIV. Dále jsou na oddělení instalovány 2 ultrazvukové přístroje. Sonografy jsou umístěny na oddělení ARO-JIP a na chirurgii pro imobilní pacienty.

Plánek nemocnice

2012140725-3


Ke stažení


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.