Radiodiagnostické odd. (RDG)

Péče

Radiodiagnostické oddělení Domažlické nemocnice, a.s. zajišťuje diagnostickou péči nejen hospitalizovaným pacientům, ale i pacientům ambulantním. Naše oddělení využívá celé spektrum nejmodernějších zobrazovacích metod, jako je např. skiagrafie, skiaskopie, výpočetní tomografie, sonografie.

 

Pro všechna vyšetření je třeba indikace ošetřujícího lékaře s vyplněním písemné žádanky.

DN CT

Spektrum výkonů

Ke skiagrafickému vyšetření není nutné se objednávat. Ke skiaskopickému vyšetření, na ultrazvuk a na CT je nutné se předem objednat na telefonním čísle oddělení. (Toto však ve velké většině provádí indikující lékař, hlavně pak u CT vyšetření, kde většinou nutná specifikace.) Podmínkou všech vyšetření pacientů s podáním kontrastní látky je podepsaný informovaný souhlas pacienta. Před každým vyšetřením je pacient poučen o jeho průběhu a možných následných komplikací.

Veškerá vyšetření budou provedena na základě řádně vyplněné žádanky indikujícím lékařem.


Tým

Vedení

P5210236

MUDr. Vladimír Duchek
primář

379 710 149 vladimir.duchek@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210251

Věra Vlčková, DiS.

vedoucí radiologický asistent

379 710 248

vera.vlckova@domazlice.
nemocnicepk.cz

Lékaři

Radiologičtí asistenti

Administrativní pracovnice


Kontakt

obecný kontakt - kancelář 379 710 124
primář 379 710 149  vladimir.duchek@domazlice.nemocnicepk.cz
vedoucí radiologický asistent 379 710 248  vera.vlckova@domazlice.nemocnicepk.cz
CT objednávky 379 710 350
CT vyšetřovna 379 710 350
SONO objednávky 379 710 352
pohotovost radiologický asistent 379 710 355

Skiagrafie

Siemens Multix Top

Provádíme základní skiagrafické vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla s výjimkou mamografie. Naše oddělení má k dispozici přímou i nepřímou digitalizaci a využívá systém PACS.

Skiaskopie

Siemens Axiom Iconos

Skiaskopie je diagnostická metoda, která využívá dynamické zobrazení rentgenového obrazu, jako je např.: zobrazení peristaltiky jícnu, vyšetření tlustého střeva (irrigografie), pasáž GIT, vylučovací urografie, fistulografie apod.

2012140725-3

Výpočetní tomografie - CT

Siemens Somatom Perspective

Výpočetní tomografie (CT) je moderní zobrazovací metoda, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit celé tělo v sérii řezů.


Ultrazvuk – sonografie

Aloka Alpha 5, 10, Samsung Medison HS70A

Ultrazvukové vyšetření je jedna z nejběžněji využívaných zobrazovacích diagnostických metod

ve zdravotnictví. Využívá se k zobrazení měkkých tkání.


Ke stažení


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.