Pobyt v nemocnici

K tomu, aby byla léčba efektivní a na pobyt v nemocnici převážily pozitivní vzpomínky, je nezbytné seznámit se s chodem oddělení. Níže jsou základní informace. Podrobnosti získáte přímo na daném lůžkovém oddělení. 

Osobní předměty a ošacení

K uložení šatstva a osobních předmětů slouží během pobytu v nemocnici zpravidla šatní skříň v pokojích a stolek vedle lůžka. Vybavení úložnými prostory a jejich uzamykatelnost je na každém oddělení individuální. Na podrobnosti se informujte. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční úschova. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí.  

Léky

Při pobytu v nemocnici předepisuje všechny léky ošetřující lékař. A to i v případě, že se jedná o léky k léčbě specifických onemocnění, které nesouvisí s hospitalizací. O užívaných lécích je třeba při příchodu do nemocnice informovat ošetřujícího lékaře či sestru. Lékař je zařadí mezi léky, které budou podávány během nemocniční léčby. Je v zájmu zdraví pacienta, aby nepoužíval během pobytu v nemocnici léky, o nichž neví ošetřující lékař. Je nebezpečí nežádoucích účinků.

Kouření

Ve všech zdravotnických zařízení v ČR a stejně i v Domažlické nemocnici platí zákaz kouření. Od 31. května 2017 vstoupil v účinnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem, tedy i včetně venkovního areálu a technických pracovišť. Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. Osoby porušující zákaz může kdokoli vyzvat k dodržování zákazu. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do 5 000 Kč. Nikde v areálu nemocnice se rovněž nesmí prodávat tabákové výrobky a e-cigarety.

Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Doporučujeme proto kouření eliminovat i mimo nemocniční zařízení.

Režim pobytu a léčby

Režim pobytu se řídí režimem příslušného oddělení, s nímž se pacient seznamuje v den příjmu. Režim léčby určuje ošetřující lékař. Pacientovi ho sděluje pokud možno v dostatečném předstihu s ohledem na vývoj léčby a etický kodex.

Strava

Stravu připravuje v každém zařízení tým zkušených kuchařů ve spolupráci s odborníky na skladbu jídelníčku a s ohledem na požadavky ošetřujícího lékaře. Strava a případná dieta je důležitým faktorem v rychlosti a efektivitě léčby. V případě dotazů ke složení stravy vzneste požadavek na ošetřující personál.

pobyt v

Služby

V Domažlické nemocnici jsou pro pacienty i návštěvy dostupné základní služby a zboží. K dispozici je kavárna a restaurace, prodejna občerstvení a základních tiskovin. V nemocnici je možné se připojit na internet. Informace získáte na jednotlivých odděleních. Dokupování potravin a nápojů v prodejnách občerstvení nebo v automatech stejně jako konzumaci potravin přinášených návštěvami konzultujte se zdravotní sestrou nebo ošetřujícím lékařem, aby nebyl znehodnocen postup léčby. 

Mobily

Na většině oddělení je možné používat mobilní telefon. Jsou však pracoviště, kde může signál rušit zdravotnické přístroje a může být tedy personálem jeho používání zakázáno. Tento zákaz je nutné respektovat.  

Lékárna

Součástí nemocnice je veřejná Lékárna Domažlické nemocnice, která je otevřená každý pracovní den.

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.


Návštěvy na lůžkových odděleních

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.