Interní ambulance

Tato ambulance slouží pro řešení akutních zdravotních problémů a pro příjmová vyšetření na lůžková oddělení. Poskytuje konziliární služby pro lůžková nemocniční oddělení a přijímá pacienty odeslané praktickými lékaři a jinými odbornými lékaři na interní vyšetření. Pacienti jsou vyšetřováni dle závažnosti akutního stavu, pořadí určují lékaři.

personál
lékaři interního oddělení / sestra Monika Špotáková
telefon
379 710 216,  379 710 201
ordinační doba
pondělí až pátek 7:00 - 15:30

Ambulance se zabývá diagnostikou, dispenzarizací a léčbou pacientů s kardiologickými potížemi. Přijímá nové pacienty do stálé péče. Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou ČPZP (její klienty v ambulanci neošetřujeme).

lékař / sestra
MUDr. Jurij Talanov   /   Martina Oulíková 
telefon objednávky
379 710 592
mail
kardio@domazlice.nemocnicepk.cz 
ordinační doba
platí pouze pro objednané (+konziliární služba)
úterý      7:00 - 18:00
středa     7:00 - 18:00
čtvrtek    7:00 - 18:00
pátek      7:00 - 14:00

Ambulance se zabývá diagnostikou a neinvazivní léčbou pacientů s nemocemi krevních či lymfatických cév. Potíže řeší neinvazivní, například medikamentózní léčbou. Úzce spolupracuje i s cévní ambulancí spadající pod chirurgické oddělení a v případě potřeby konzultuje i možnosti operativního zákroku, nebo méně invazivních takzvaných endovaskulárních výkonů. Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami.

lékař
MUDr. Ondřej Dostál, MBA
telefon objednávky
379 710 592
mail
kardio@domazlice.nemocnicepk.cz 
ordinační doba
dle objednání + konziliární služba

Vyšetřuje, léčí a dispenzarizuje nemocné s hematologickým onemocněním, včetně nekomplikovaných hematoonkologických onemocnění. Provádí punkce kostní dřeně u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Dispenzarizuje pacienty s vybranými hematologickými onemocněními.

personál
MUDr. Miroslava Kovářová, Bc. Monika Kabourková
telefon
379 710 323
ordinační doba
pondělí   7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
středa     7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00
čtvrtek    7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00

Provádí gastroskopie, koloskopie, rektoskopie u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Pracoviště při endoskopických vyšetřeních odebírá materiál na histologii, provádí polypektomie, vyšetření na Helicobacter pylori,  opichy vředu a ošetření argon laserem.                              

Při hospitalizaci provádí jaterní biopsie  a dispenzarizuje pacienty s vybraným onemocněním zažívacího traktu.

lékaři / sestry
MUDr. Lenka Musilová, MUDr. Filip Kersch, MUDr. Petr Suastika / Bc. Marcela Mužíková, Marie Rajchartová, DiS., Bc. Natálie Dufková
telefon
379 710 160 / 377
ordinační doba
pondělí   7:00 - 12:30  (MUDr. Musilová)
úterý        7:00 - 10:30  (MUDr. Suastika)  a  11:00 - 14:30 (MUDr. Kersch)
středa      7:00 - 14:30  (MUDr. Kersch)
čtvrtek    7:00 - 17:00  (MUDr. Musilová) 
pátek       7:00 - 12:00  (MUDr. Kersch)

link-planInterní ambulance a poradny se nacházejí zpravidla ve 3. NP (vpravo i vlevo) za hlavním vchodem).

Plán nemocnice

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.