Interní ambulance

Tato ambulance slouží pro řešení akutních zdravotních problémů a pro příjmová vyšetření na lůžková oddělení. Poskytuje konziliární služby pro lůžková nemocniční oddělení a přijímá pacienty odeslané praktickými lékaři a jinými odbornými lékaři na interní vyšetření. Pacienti jsou vyšetřováni dle závažnosti akutního stavu, pořadí určují lékaři.

personál
lékaři interního oddělení a sestry Monika Špotáková, Martina Oulíková
telefon
379 710 216,  379 710 201
ordinační doba
pondělí až pátek 7:00 - 15:30

Vyšetřuje, léčí a dispenzarizuje nemocné s hematologickým onemocněním, včetně nekomplikovaných hematoonkologických onemocnění. Provádí punkce kostní dřeně u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Dispenzarizuje pacienty s vybranými hematologickými onemocněními.

personál
MUDr. Miroslava Kovářová, Bc. Monika Kabourková
telefon
379 710 323
ordinační doba

pondělí

7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
středa 7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00
čtvrtek 7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00

Provádí gastroskopie, koloskopie, rektoskopie u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Pracoviště při endoskopických vyšetřeních odebírá materiál na histologii, provádí polypektomie, vyšetření na Helicobacter pylori,  opichy vředu a ošetření argon laserem.                              

Při hospitalizaci provádí jaterní biopsie  a dispenzarizuje pacienty s vybraným onemocněním zažívacího traktu.

personál

MUDr. Lenka Musilová, MUDr. Petr Suastika

Ilona Rubášová, Bc. Marcela Mužíková, Martina Oulíková 

telefon
379 710 160 (377)
ordinační doba

pondělí                                    6:30 - 15:30

úterý                                           12:30 - 17:00

středa                                       pouze objednaní

čtvrtek                                     6:30 - 18:00  

endoskopická vyšetření

pondělí                                    7:00 - 12:00

úterý                                           7:00 - 16:00

čtvrtek                                       7:00 - 15:00

ordinační doba 

pondělí                                    6:30 - 15:30

úterý                                           12:30 - 17:00

středa                                       pouze objednaní

čtvrtek                                     6:30 - 18:00

endoskopická vyšetření

pondělí                                    7:00 - 12:00

úterý                                           7:00 - 16:00

čtvrtek                                       7:00 - 15:00

link-planInterní ambulance a poradny se nacházejí v 3. podlaží  (vpravo za hlavním vstupem).

Plán nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.