Interní ambulance

Tato ambulance slouží pro řešení akutních zdravotních problémů a pro příjmová vyšetření na lůžková oddělení. Poskytuje konziliární služby pro lůžková nemocniční oddělení a přijímá pacienty odeslané praktickými lékaři a jinými odbornými lékaři na interní vyšetření. Pacienti jsou vyšetřováni dle závažnosti akutního stavu, pořadí určují lékaři.

personál
lékaři interního oddělení a sestry Monika Špotáková, Martina Oulíková
telefon
379 710 216,  379 710 201
ordinační doba
pondělí až pátek 7:00 - 15:30

Z důvodu čerpání dovolené je ambulance od 19. do 30. 7. uzavřena.  

Vyšetřuje, léčí a dispenzarizuje nemocné s hematologickým onemocněním, včetně nekomplikovaných hematoonkologických onemocnění. Provádí punkce kostní dřeně u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Dispenzarizuje pacienty s vybranými hematologickými onemocněními.

personál
MUDr. Miroslava Kovářová, Bc. Monika Kabourková
telefon
379 710 323
ordinační doba

pondělí   7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
středa     7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00
čtvrtek    7:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00

Provádí gastroskopie, koloskopie, rektoskopie u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Pracoviště při endoskopických vyšetřeních odebírá materiál na histologii, provádí polypektomie, vyšetření na Helicobacter pylori,  opichy vředu a ošetření argon laserem.                              

Při hospitalizaci provádí jaterní biopsie  a dispenzarizuje pacienty s vybraným onemocněním zažívacího traktu.

lékaři / sestry

MUDr. Lenka Musilová, MUDr. Filip Kersch, MUDr. Petr Suastika / Ilona Rubášová, Bc. Marcela Mužíková, Martina Oulíková 

telefon
379 710 160 / 377
ordinační doba
pondělí       13:00 - 14:30  (MUDr. Kersch)
úterý          13:00 - 14:30  (MUDr. Musilová)
středa        13:00 - 14:30  (MUDr. Kersch)
čtvrtek       7:00 - 17:00  (MUDr. Musilová) 
pátek         7:00 - 12:00  (MUDr. Kersch)
endoskopická vyšetření
pondělí      7:00 - 12:00 (MUDr. Musilová)
úterý         7:00 - 12:00 (MUDr. Suastika, MUDr. Kersch)
středa       7:00 - 12:00 (MUDr. Kersch)
čtvrtek      7:00 - 13:00 (MUDr. Musilová)
pátek        7:00 - 12:00 (MUDr. Kersch)

link-planInterní ambulance a poradny se nacházejí v 3. podlaží  (vpravo za hlavním vstupem).

Plán nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.