Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Domažlická nemocnice nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

Platí plošný zákaz návštěv 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí až do odvolání zákaz návštěv.  Výjimkami jsou ... 

Návštěvy musí mít ochranu dýchacích cest a dodržovat pokyny zdravotnického personálu.  

Děkujeme za pochopení

Spojení s pacienty přes skype

Domažlická nemocnice umožňuje dlouhodobě hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým se vzájemně vidět pomocí videohovorů přes aplikaci Skype. V nemocnici jsou pro tento účel k dispozici notebooky, které obslouží ošetřující personál. Služba je primárně určena pro pacienty odd. následné a dlouhodobé péče resp. pacienty jiných odd. hospitalizované déle než 14 dnů. Je vhodná i pro nejbližší osoby pacientů, kteří vzhledem ke zdravotním potížím nebo věku nekomunikují. Mohou je takto alespoň vidět.  

Jak se spojit se svými blízkými?

Standardní režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Domažlické nemocnice doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotním personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené časy návštěv

  • pondělí až pátek 14:00 – 17:00 hod
  • sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod

Na oddělení ARO-JIP závisí konkrétní hodiny návštěv na zdravotním stavu pacientů, domluvě se zdravotním personálem a provozu oddělení. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 379 710 236. 

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.

Návštěva


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.