Práva pacientů a etické kodexy

Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom svých práv a povinností, jež jsou s touto pozicí spjaty. 

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům  zdravotních služeb (lékaři, zdravotní sestřičky a další nelékařský personál), tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat. Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona  o zdravotních službách.

Nemocniční ombudsman

Na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je ve Skupině NPK zřízena pozice nemocničního ombudsmana - ochránce práv pacientů. 

Etické kodexy a další normy, kterými se řídí 
a respektují je pracovníci nemocnice

ONDP 2

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.