Chirurgické oddělení

Péče

Chirurgické oddělení patří mezi stěžejní oddělení Domažlické nemocnice. Péče o pacienty se relaizuje v lůžkové části (hospitalizace) i ambulantně, a to jak při akutních stavech, tak i při chronických formách onemocnění, včetně dispenzarizace v odborných poradnách. Provádíme plánované i akutní chirurgické operace.

Spektrum výkonů

 • standardní všeobecně chirurgický program;
 • urgentní a akutní výkony jsou zajištěny trvale po dobu 24 hodin včetně svátků - jedná se především o výkony v oblasti břišní chirurgie a končetinové traumatologie;
 • elektivní – plánované výkony se týkají prakticky celé břišní chirurgie, operativy prsu a štítné žlázy, končetinové traumatologie, laparoskopické operativy žlučníku, tříselních kýl a operací tenkého a tlustého střeva, klasických operací kýl;
 • dále provádíme akutní i plánované operace v oblasti cévní chirurgie, včetně cévních přístupů pro dialyzované pacienty; samozřejmostí jsou také operace varixů dolních končetin;
 • ve spolupráci s urologem provádíme i malé urologické výkony. Jedná se především o operace fimózy, hydrokély, torze varlete.
 • řadu drobných chirurgických zákroků provádíme také v šetrném místním znecitlivění ambulantně, bez nutnosti hospitalizace;
 • detailní popis plánované operace dostane pacient v rámci předoperační přípravy v takzvaném informovaném souhlasu, kde příslušný lékař vysvětlí průběh plánované operace a zodpoví případné dotazy.
DN_Operace-10

Břišní chirurgie

 • operační výkony na žaludku, tenkém a tlustém střevu
 • laparoskopické operace žlučníku, tříselních kýl, tlustého střeva
 • operace všech typů kýl - včetně použití plastikových implantátů

Oblast konečníku

 • operace hemorhoidů (včetně použití hemoroidálního stapleru – metoda dle Longa)
 • operace polypů, abscesů, konečníkových píštělí, trhlin

Cévní chirurgie

 • cévní rekonstrukce (bypassy) na tepnách v oblasti břicha, pánve, dolních i horních končetin
 • operace karotid
 • embolektomie a operace akutních tepenných uzávěrů
 • ošetření cévních poranění
 • operace varixů včetně endoskopického ošetření tzv. perforátorů
 • zakládání cévních přístupů pro dialýzu
 • zavádění peritoneálních katetrů pro dialyzované pacienty

Ambulantní výkony

 • operace karpálního tunelu
 • excize kožních nádorů a pigmentových névů
 • odstranění podkožních útvarů - lipom, aterom, zvětšené uzliny apod.
 • ošetření zarůstajících nehtů
 • veškerá povrchní poranění apod.

Oblast traumatologie

Traumatologické operace

 • při poranění horní končetiny – zlomeniny klíční kosti, pažní kosti, předloktí, zápěstí, zlomeniny záprstních kůstek a článků prstů (použití dlah, hřebů, zevních  fixátorů apod.)
 • při poranění dolní končetiny - především zlomeniny hlezna, stehenní kosti, bérce a zánártních kostí a článků prstů (ošetření hřeby, CKP náhrady u subkapitálních zlomenin stehenní kosti, dlahy, zevní fixátory apod.)
 • při poranění hrudníku - zlomeniny žeber u nestabilního hrudníku (dlahy)
 • sutury všech poranění šlachového a vazivového aparátu
 • ve spolupráci s ortopedem (lékařem Ortopedické kliniky FN Plzeň) operujeme i komplikované zlomeniny na našem pracovišti. Pacienti tak nemusí být transportováni do jiného zařízení

Operativa prsu

 • operace pro benigní nebo maligní onemocnění - jedná se především záchovné operace prsů u žen i mužů

Operativa štítné žlázy

 • operace pro benigní i maligní onemocnění,  jednostranné i totální odstranění štítné žlázy se zachováním vratného nervu

Tým

Vedení

P5210216

MUDr. Jindřich Křižan
primář

379 710 150

jindrich.krizan@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210204

Mgr. Martina Nohavcová
vrchní sestra

379 710 189

martina.nohavcova@domazlice.
nemocnicepk.cz

Lékaři

Nelékařští zdravotníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na chirurgickém oddělení všeobecné a praktické sestry, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, ošetřovatelky a sanitáři. 

Na našem pracovišti pracuje vyškolený tým profesionálních  nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří si v rámci celoživotního vzdělání pravidelně doplňují vědomosti  a sledují nové trendy v oblasti poskytování zdravotní péče. V našem týmu máme sestry se specializačním vzděláním v oboru chirurgie, absolventky certifikované kurzů (Péče o nehojící se defekty; Péče o pacienty se stomií; Katetrizace močového měchýře u muže; Péče o zavedené porty; Péče o dialyzovaného pacienta; Paliativní a hospicová péče; Komunikace s pacientem v multikulturním ošetřovatelství apod.).


Kontakt

obecný kontakt, sekretariát chirurgického oddělení 379 710 143
primář 379 710 150 jindrich.krizan@domazlice.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 379 710 189 martina.nohavcova@domazlice.nemocnicepk.cz
zástupce primáře 379 710 329 tomas.kucera@domazlice.nemocnicepk.cz
lůžkové oddělení – stanice A 379 710 153
lůžkové oddělení – stanice B 379 710 156
ambulance všeobecné chirurgie 379 710 332
příjmová ambulance

379 710 370


Oddělení

Chirurgické oddělení DN se nachází nachází v 2. podlaží. Skládá se ze dvou lůžkových stanic A a B o celkovém počtu 35 lůžek. Další součástí jsou operační sály a trakt centrální sterilizace.

V operačním traktu jsou k dispozici tři samostatné plně vybavené velmi moderní operační sály. V ambulantním traktu je k dispozici ještě jeden ambulantní sálek pro ošetření drobných úrazů či výkony prováděné v místní anestezii.

Centrální sterilizace zajišťuje přípravu sterilních nástrojů a materiálů nejen pro potřeby chirurgického oddělení či ostatních oddělení Domažlické nemocnice, ale i pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v regionu.

U chirurgických pacientů s nutnou dlouhodobější převazovou či rehabilitační péčí využíváme chirurgickou část Oddělení následné a dlouhodobé péče, která je součástí nemocnice. Dříve tato část fungovala jako třetí stanice chirurgického oddělení.

Na oddělení chirurgie využíváme moderních trendů v léčbě ran za použití podtlakové terapie, která u vybraných pacientů prokazatelně zkracuje dobu hojení ran a zmírňuje bolestivost při převazech.  Pacienti léčeni touto metodou jsou hospitalizování, nebo jsou v péči chirurgické ambulance, kam pravidelně dochází k převazům. 

 


Ambulance

Oddělení zajišťuje níže uvedené odborné ambulance a poradny. V rámci ambulance všeobecné chirurgie a příjmové pak také 24hodinovou chirurgickou pohotovost jak pro neodkladné stavy úrazové, tak i neúrazové. 


Hospitalizace 

Předoperační vyšetření k plánovanému výkonu provádíme prakticky každému klientovi. Dostavte se k náběrům na lačno cca 1 týden před plánovaným operačním výkonem v 7:30 na chirurgickou ambulanci. Sebou si přineste ranní moč ve zkumavce, kterou jste od nás dostal/a, výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře a případně vyšetření od specialistů, pokud se u nich léčíte (kardiolog, endokrinolog, pneumolog apod.). V den náběrů provedeme u Vás RTG plic, EKG + interní vyšetření. Toto komplexní předoperační vyšetření proběhne během jednoho dopoledne.

K plánovanému výkonu a hospitalizaci se do nemocnice dostavte ráno v 10 hodin určeného dne. K přijetí se hlaste u sestry na chirurgické ambulanci, které jsou ve 3. podlaží hlavní budovy nemocnice. Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte nemocnici 379 710 332.

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený) a vyplněné požadované dotazníky. U svého praktického lékaře si vyzvedněte dokumentaci (kartu) nebo její výpis. Pokud není dohodnuto jinak, přineste si k příjmu výsledky nutných předoperačních vyšetření zajištěných Vaším ošetřujícím praktickým lékařem, dále vyplněný administrativní dotazník event. pediatrickou anamnézu, pokud se jedná o dítě (viz přílohy níže).

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace. 

Vhodnou výbavou je domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.


Podpora

V rámci nemocnice má chirurgické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti FN Plzeň.


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.