Domažlická nemocnice, a. s.

O společnosti

Vlastníkem Domažlické nemocnice, a. s. je od roku 2002 Plzeňský kraj.

Nemocnici převzal ze správy okresního úřadu resp. státu. V roce 2003 vytvořil z nemocnice akciovou společnost.

Domažlická nemocnice, a.s. je členem skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.  Kromě stejnojmenné společnosti, která strategicky řídí rozvoj nemocnic, ji tvoří nemocnice akutní péče v Klatovech, Rokycanech a Stodu a nemocnice následné péče v Horažďovicích a Svatá Anna v Plané. 

Nemocnice Plzeňského kraje

Jako akciová společnost, poskytovatel zdravotní péče, člen konsorcia nebo povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, aj.  je  Domažlická nemocnice, a. s. povinna poskytovat o sobě některé informace. 

Povinně zveřejňované informace


Vedení nemocnice

P5210087

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

předseda představenstva
379 710 240 (sekretariát)
petr.hubacek@domazlice.
nemocnicepk.cz

muž 1

Ing. Petr Liškář, MBA 

místopředseda představenstva
379 710 269
petr.liskar@domazlice.
nemocnicepk.cz
  

P5210200-Edit

Michaela Vlnatá

asistentka představenstva
379 710 240
michaela.vlnata@domazlice.
nemocnicepk.cz
 

P5210216

prim. MUDr. Jindřich Křižan

náměstek pro léčebnou péči
379 710 150
jindrich.krizan@domazlice.
nemocnicepk.cz
 

P5210100-Edit     

PhDr. et Mgr. Jana Barbora Boučková, MBA

hlavní sestra
379 710 271
jana.bouckova@domazlice.
nemocnicepk.cz

Hubáčková Monika 3

Mgr. Monika Hubáčková

manažerka kvality
379 710 291
monika.hubackova@domazlice.
nemocnicepk.cz

muž 1

Martin Karásek

vedoucí technického oddělení
379 710 540
martin.karasek@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210270

Marcela Blažková 

personalistka
379 710 261 
marcela.blazkova@domazlice.
nemocnicepk.cz

 

Kokoška_malac     

Bc. Jiří Kokoška 

komunikace a PR
777 315 018 
jiri.kokoska@nemocnicepk.czStatutární orgány

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Představenstvo

P5210087

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

předseda představenstva

muž 1

Ing. Petr Liškář, MBA 

místopředseda představenstva

Šíma_final

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

člen představenstva 

Dozorčí rada

předseda 

Ing. Vladislav Vilímec

členové 

Jan Látka

Ing. Václava Jandečková

     

Růžena Černá

Ing. Viktor Krutina

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.