Dětské oddělení

Péče

Péče o děti je v Domažlické nemocnici rozdělena na novorozeneckou část          a dětskou část. Obě části jsou akreditované MZ ČR pro vzděávání lékařů v oboru.

Dětská část

Péče je poskytována dětem ve věku od 0 do 19 let. Dětské oddělení přijímá        k ošetření nemocné děti nejen s typickými chorobami dětského věku (onemocnění dýchacích cest, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, infekcí apod.), ale pečuje také o děti po úrazech, po chirurgických výkonech,                    s neurologickými obtížemi apod.

Novorozenecká část

Péče o novorozence je poskytována v rámci pracoviště porodnice. Je určena pro fyziologické novorozence. V případě větší nedonošenosti či nemoci a  nutnosti intenzivní péči, je novorozenec překládán na vyšší pracoviště do FN Plzeň, a to speciálním Neo týmem (specializovaná neonatologická sanita, vybavená  špičkovou technikou a lékařem- neonatologem).

Domažlická porodnice

pediatrie (9)


Tým

Vedení

P5210029-Edit

MUDr. František Zahálka

primář

379 710 212

frantisek.zahalka@domazlice.
nemocnicepk.cz

žena

Mgr. Dana Zahálková, DiS.

vrchní sestra

379 710 222

dana.zahalkova@domazlice.nemocnicepk.cz

Lékaři

Nelékařští zdravotníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o malé pacienty dětské a všeobecné sestry, rehabilitační pracovníci a sanitáři. 


Kontakt

obecný kontakt 379 710 224
primář 379 710 212 frantisek.zahalka@domazlice.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 379 710 222 dana.zahalkova@domazlice.nemocnicepk.cz
dětské oddělení 379 710 224
dětská ambulance 379 710 226
novorozenci 379 710 232

neurologická ambulance

379 710 215

Oddělení

Dětské oddělení je umístěno v 1. podlaží společně s dětskou ambulancí. 

Lůžková část dětského oddělení disponuje 17 lůžky v 9 pokojích. Každý pokoj je vybaven vlastním hygienickým příslušenstvím, TV přístrojem, připojením na internet. U malých pacientů je umožněn společný pobyt s matkou – u dětí nad 6 let za úhradu.

1x měsíčně navštěvují nemocné děti zdravotní klauni a zmírňují stres z pobytu v nemocnici.

Novorozenecké oddělení se  nachází se v rámci porodnice ve 4. podlaží. Novorozenci jsou umístěni společně s matkou (rooming-in) na 4  dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. Pro pobyt celé rodiny (otec, ev. další dítě)  před a po porodu slouží navíc jeden tzv. rodinný pokoj, který je nadstandardně vybaven příslušným nábytkem a dalším zařízením. 

Plánek nemocnice

pediatrie (12)

Ambulance

Nemocnice zajišťuje všeobecnou a neurologickou dětskou ambulanci.  


Plánovaná hospitalizace 

K plánované  hospitalizaci (operační výkon, vyšetření) se do nemocnice dostavte ráno od 8:00 do 9:00 hodin určeného dne. K přijetí se hlaste u sestry na dětském oddělení v 1. podlaží. Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte nemocnici 379 710 224. Před operačním výkonem je třeba přinést  předoperační vyšetření (klinické, krevní testy apod). Tato vyšetření zajistí praktický lékař dítěte a nesmí být starší než 7 dní.


Podpora

V rámci nemocnice má dětské oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti FN Plzeň a dalšími specializovanými  dětskými pracovišti v rámci ČR. K převozům používáme vozy Zdravotnické záchranné služby a vrtulník Letecké záchranné služby (nemocnice má vybudovaný vlastní heliport).


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.