Chirurgické ambulance

Akutní chirurgická ambulance (pohotovost) zajišťuje v nepřetržitém provozu chirurgickou péči o akutní chirurgické stavy včetně úrazů.

Ambulance všeobecné chirurgie zajišťuje v ordinačních hodinách plánované kontroly a příjmová vyšetření pro lůžkovou část chirurgického oddělení.

personál
lékaři a všeobecné sestry chirurgického oddělení
telefon
379 710 332
ordinační doba
pondělí až pátek 7:30 - 15:00
v nepřetržitém provozu slouží ambulance jako pohotovost pro neodkladné púrazové stavy

Koloproktologická poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním střev a konečníku (nádorová i nenádorová) a se zánětlivými onemocněními.

Onkochirurgická poradna zajišťuje diagnostiku, a chirurgickou léčbu nemocných snádorovým onemocněním.

lékař prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba

úterý 11:00 - 13:00

Traumatologická poradna zabezpečuje kontrolní péči o nemocné s komplikovanými zlomeninami a poúrazovými stavy. Spolupracuje se rehabilitačním oddělením nemocnice a protetickým pracovištěm.

lékaři

MUDr. Michal Fait

telefon

379 710 332,  379 710 370 

ordinační doba
čtvrtek 12:00 - 14:00

Cévní a flebologická poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním tepen a žil. Onemocnění: ischemická choroba dolních končetin, tepenná aneurysmata, onemocnění karotid, akutní tepenné uzávěry, poranění tepen apod. Dálke zajišťuje zakládání cévních přístupů pro hemodialýzu a chirurgickou léčbu varixů dolních končetin.

lékař
prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba
středa 12:30 - 14:30

Mammologická poradna zabezpečuje péči o nemocné s benigním či maligním postižením prsů žen i mužů, dispenzarizaci po operacích a spolupracuje s Mammocentrem Klatovy.

lékař
prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba
úterý 11:00 - 13:00

Poradna pro léčbu chronických ran a defektů 

 • vyhodnocuje stav nehojící se rány nebo defektu včetně komplikací;
 • určuje  vhodné postupy lokálního ošetření nehojících se ran a defektů včetně výběru obvazových materiálů;
 • koordinuje změny postupů v ošetřování nehojících se ran a defektů;
 • edukuje a vykonává  poradenskou činnost v sebepéči o nehojící se ránu a defekt.
personál

MUDr. Jaroslav Liška, Bc. Martina Nohavcová

telefon
379 710 332
ordinační doba
čtvrtek 12:30 - 14:30

Stomasestra pečuje o stomiky, tedy o pacienty s umělým vyústěním tenkého nebo tlustého střeva. Péče o stomika začíná již v rámci předoperační přípravy, pokračuje v období hospitalizace a navazuje pravidelnými návštěvami stomické poradny.

  • Provádí pooperační péči o stomii.
  • Zajišťuje proškolení pacienta a jeho rodiny v problematice stomie, učí pacienta o stomii pečovat a manipulovat s pomůckami. Edukace probíhá denně, s přihlédnutím k pacientovu fyzickému a psychickému stavu.
  • Ve spolupráci s pacientem vybírá vhodné stomické pomůcky a provádí nácvik jejich používání.
  • Po ukončení hospitalizace je péče o pacienta převedena do ambulance stomické poradny. Sestra při každé návštěvě zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie i její okolí. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne případnou změnu pomůcek, ochranných a čisticích prostředků.
  • Poskytuje stomikovi informace o případných komplikacích stomie a zejména o možnostech jejich prevence. Při pravidelných kontrolách se zaměřuje se jejich včasné odhalení a zahájení léčby.
  • Zajišťuje sociální poradenství v oblasti podpory, informuje stomiky o existenci a činnosti klubů stomiků.
 • Poskytuje dlouhodobou emocionální podporu klientovi i jeho rodině
personál

Libuše Tomšů - stomická sestra chir. odd. Domažlické nemocnice

telefon
379 710 153, 778 413 353
ordinační doba
individuálně dle domluvy

link-planChirurgická ambulance a poradny se nacházejí zpravidla ve 3. NP  (vpravo za hlavním vchodem).

Plán nemocnice

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.