Chirurgické ambulance

Akutní chirurgická ambulance (pohotovost) zajišťuje v nepřetržitém provozu chirurgickou péči o akutní chirurgické stavy včetně úrazů.

Ambulance všeobecné chirurgie zajišťuje v ordinačních hodinách plánované kontroly a příjmová vyšetření pro lůžkovou část chirurgického oddělení.

personál
lékaři a všeobecné sestry chirurgického oddělení
telefon
379 710 332
ordinační doba
pondělí až pátek 7:30 - 15:00
v nepřetržitém provozu slouží ambulance jako pohotovost pro neodkladné púrazové stavy

Koloproktologická poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním střev a konečníku (nádorová i nenádorová) a se zánětlivými onemocněními.

Onkochirurgická poradna zajišťuje diagnostiku, a chirurgickou léčbu nemocných snádorovým onemocněním.

lékař prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba

úterý 11:00 - 13:00

Traumatologická poradna zabezpečuje kontrolní péči o nemocné s komplikovanými zlomeninami a poúrazovými stavy. Spolupracuje se rehabilitačním oddělením nemocnice a protetickým pracovištěm.

lékaři

MUDr. Michal Fait, MUDr. Zdeněk Bacík

telefon

379 710 332,  379 710 370 

ordinační doba
čtvrtek 12:00 - 14:00

Cévní a flebologická poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním tepen a žil. Onemocnění: ischemická choroba dolních končetin, tepenná aneurysmata, onemocnění karotid, akutní tepenné uzávěry, poranění tepen apod. Dálke zajišťuje zakládání cévních přístupů pro hemodialýzu a chirurgickou léčbu varixů dolních končetin.

lékař
prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba
středa 12:30 - 14:30

Mammologická poradna zabezpečuje péči o nemocné s benigním či maligním postižením prsů žen i mužů, dispenzarizaci po operacích a spolupracuje s Mammocentrem Klatovy.

lékař
prim. MUDr. Jindřich Křižan
telefon

379 710 332, 379 710 370

ordinační doba
úterý 11:00 - 13:00

Poradna pro léčbu chronických ran a defektů 

  • vyhodnocuje stav nehojící se rány nebo defektu včetně komplikací;
  • určuje  vhodné postupy lokálního ošetření nehojících se ran a defektů včetně výběru obvazových materiálů;
  • koordinuje změny postupů v ošetřování nehojících se ran a defektů;
  • edukuje a vykonává  poradenskou činnost v sebepéči o nehojící se ránu a defekt.
personál

MUDr. Jaroslav Liška, Bc. Martina Nohavcová

telefon
379 710 332
ordinační doba
čtvrtek 12:30 - 14:30

Stomická poradna

  • vyhodnocuje stav nehojící se rány nebo defektu včetně komplikací;
  • určuje  vhodné postupy lokálního ošetření nehojících se ran a defektů včetně výběru obvazových materiálů;
  • koordinuje změny postupů v ošetřování nehojících se ran a defektů;
  • edukuje a vykonává  poradenskou činnost v sebepéči o nehojící se ránu a defekt.
personál

MUDr. Petr Kasík, Libuše Tomšů

telefon
379 710 153, 778 413 353
ordinační doba
individuálně dle domluvy

Chirurgické ambulance jsou z důvodu stavebních prací dočasně (od 30. 7. do 31. 8. 2019) přesunuty na lůžkové odd. chirurgie B ve 2. podlaží. 

link-planChirurgická ambulance a všechny poradny se nacházejí v 3. podlaží  (vpravo za hlavním vstupem).

Plán nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.