ARO - JIP

Péče

Anesteziologicko-resuscitační oddělení a Jednotka intenzivní péče jsou jednou ze základních součástí Domažlické nemocnice. 

ARO 

Resuscitační část ARO poskytuje komplexní péči pacientům s ohrožením či selháním základních životních funkcí včetně kontinuálních očišťovacích metod a dále i pooperační péči pacientům po náročnějších operačních výkonech. Podle potřeby oddělení vykonává konsiliární činnost a provádí resuscitace pacientů hospitalizovaných na ostatních odděleních nemocnice. Ročně je na resuscitačních lůžkách ošetřeno 170 až 200 pacientů.

Anesteziologický úsek oddělení zajišťuje péči o pacienty operačních oborů v období předoperačním, během operace i v bezprostředním pooperačním období až do plného zotavení pacienta z anestezie. Ročně oddělení podá až tři tisíce anestezií (z toho 10% v regionálním znecitlivění) u plánovaných i akutních chirurgických, gynekologických a v omezené míře i urologických a traumatologických operačních výkonů. Spektrum anesteziologických výkonů zahrnuje anestezii celkovou, kombinovanou a regionální (subarachnoidální, epidurální, kontinuální epidurální i periferní nervové blokády).

Součástí práce anesteziologa je i zabezpečení porodní analgezie na přání rodičky a to po 24 hodin denně.

DN_Operace-6

JIP

Poskytuje intenzivní péči pacientům s onemocněním interního charakteru. Je vybavena moderním monitorovacím systémem včetně centrálního monitoru, možností neinvazivního i invazivního monitorování, řadou infuzních pump            a lineárními dávkovači, defibrilátory a centrálním rozvodem kyslíku. V případě nutnosti provádí dočasnou kardiostimulaci  a při potřebě zavedení umělé plicní ventilace, je možný ihned přeložení na sousední lůžka ARO. 

Tým

Vedení

muž 1

MUDr. Zdeněk Purkar
primář

379 710 170

zdenek.purkar@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210159

Bc. Galina Holomojová
vrchní sestra

379 710 210

galina.holomojova@domazlice.nemocnicepk.cz

Lékaři

Nelékařští zdravotníci

Pacientům poskytuje ošetřovatelskou péči  odborný tým  NLZP se specializací v oboru anesteziologicko-resuscitační         a intenzivní péče (ARIP). NLZP při  ošetřování pacientů využívá nejnovější poznatky získané v certifikovaných kurzech např. hygienicko-epidemiologický režim, bazální stimulace, ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, péče o chronické rány, kontinuální eliminační metody (dialýza).  Nedílnou součástí profesionálního empatického týmu NLZP  jsou kromě všeobecných sester i sanitáři a rehabilitační pracovníci. Tento odborný tým je ještě doplněn nezbytným pomocným personálem.


Kontakt

obecný kontakt 379 710 236
primář 379 710 170 zdenek.purkar@domazlice.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 379 710 210 galina.holomojova@domazlice.nemocnicepk.cz
zástupce primáře 379 710 145
staniční sestra 379 710 236

Oddělení

ARO-JIP se nachází ve 2. podlaží nemocnice. Čtyři lůžka ARO společně se šesti lůžky JIP  tvoří desetilůžkovou multifunkční jednotku intenzivní péče tzv. oddělní ARO-JIP.

Anesteziologická péče (ARO) je poskytována i na dalších pěti pracovištích (3 centrální operační sály, jeden operační sál porodnice a jeden endoskopický sálek). 

Plánek nemocnice

2012180244-jip-3

 


Hospitalizace 

Návštěvy pacientů a konkrétní hodiny návštěv pacientů hospitalizovaných na JIP závisí na zdravotním stavu pacienta a provozu oddělení.

Doporučená doba návštěv: denně 14 – 17 hod. Vhodná je případná  telefonická domluva na oddělení.


Podpora

V rámci nemocnice má ARO-JIP k dispozici všechna důležitá komplementární a podpůrná pracoviště.

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti FN Plzeň.


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.