Dárcovství krve na Domažlicku

Odběry v DN

Odběrový den a místo

ÚTERÝ  |  7:00 - 10:00
4. NP nemocnice - nad vestibulem u ordinace praktického lékaře

Volné kapacity / rezervace

K rezervaci využijte primárně on-line rezervační systém, kde uvidíte i aktuální volné kapacity.

ON-LINE REZERVACE odběru krve v DN

 • telefonické rezervace na 379 710 249 (volat PO - PÁ | 8 - 12 h)
 • (až pokud nelze provést rezervaci on-line nebo na telefonu výše, lze využít náhradní linku 800 292 700 (PO - PÁ | 8 - 12 h) kde požadavek zaznamenají a předají odběrovému centru k objednání.
Omezení

Viróza / antibiotika - Dárci po jakékoliv viróze (včetně covidu), mohou k odběru nejdříve 2 týdny po uzdravení, pokud se budou cítit dobře. Pokud byla horečka nad 38°C nebo byla podána antibiotika, nutno dodržet odstup 1 měsíc.

Klíště - po každém přisátí klíštěte je nutno dodržet pauzu 1 měsíc. Pokud se v místě objeví kožní reakce 1cm a víc (třeba i s odstupem několika týdnů), je třeba dodržet odstup 6 měsíců a dle situace ukázat nález kožnímunebo praktickému lékaři.

Očkování - k odběru krve po očkování (např. chřipka, žloutenka, covid) lze po 4 týdnech. U RNA vakcin, tetanu a klíšťové encefalitidy lze po 2 týdnech.

Cestování

  • po Evropě - odstup 4 týdny od návratu
  • mimo Evropu - odstup 2-3 měsíce (dle destinace - informace na telefonu) 
  • země s výskytem malárie (střední a jižní Afrika, střední a jižní Amerika, východ Asie, Indonézie) - odstup 6 měsíců od návratu (info na telefonu)

Novinky

Výjezdy

Transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice zajišťuje ve spolupráci s Českým červeným křížem takzvané výjezdové odběry krve. Během nich objíždí odběrové sestry a lékař některá vhodná města v regionu Domažlicka i Klatovska a v zapůjčených prostorách zejména škol provádí odběry.

K odběrům mohou chodit tradiční stálí dárci, ale i prvodárci - lidé, kteří dosud krev neposkytují, ale mají zájem tímto způsobem pomáhat uzdravovat pacienty krajských nemocnic nebo i přímo zchraňovat život.     

Termíny odběrů dle rozpisu 

Nejbližší termíny odběrů jsou

 • 14. 11. - Sušice (penzion pro seniory - Pod Svatoborem 2)
 • 28. 11. - Klenčí pod Čerchovem (ZŠ Masarykova, Klenčí 207)
 • 5. 12. - Sušice (penzion pro seniory - Pod Svatoborem 2)
 • 2. 1. 2024 - Horažďovice 
 • 16. 1. - Sušice
 • 30. 1. - Horšovský Týn

Odběry se provádějí od 14:00 do 16:30 hodin. Prvodárci nechť přijdou kvůli nezbytnému vstupnímu vyšetření do 15:30.


Cesta dárce

Pravidelní dárci to dobře znají. I tak si dovolujeme představit Vám Cestu dárce, jak putuje pracovištěm.

1. Příprava

K odběru si dárce nosí průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny a průkazku dárce krve. Před odběrem by měl být odpočinutý (v dobré psychické i fyzické kondici), nasnídaný a je vhodné se dostatečně napít. 

12 Domažlická nemocnice vstup - kopie (2)
     

2. Příchod

Odběrové místo Domažlické nemocnice a čekárna se nachází ve 4. patře (nad vestibulem) u ordinace praktického lékaře, který ale v době odběrů nemá ordinaci. Čekárna je tak jen pro dárce. Dárci mají rezervaci na konkrétní čas (objednávky PO až PÁ od 8 do 12 hod na tel. 379 710 249 - později on-line). 

20230329_121648
     

3. Dotazník

Po příchodu obdrží dárce dokument Poučení dárce a Dotazník o zdravotním stavu, možných rizicích (vč. ev. cestování, očkování aj.), který si vyplní na sedačce nebo u stolku v čekárně či v bistru.  Po vyplnějí je pozván dárce do předsálí ordinace.  

20230329_123044 k
     

20230329_124952
     

4. Vstupní vyšetření

Před každým odběrem je kontrolán zdravotní stav dárce - mimo jiné teplota, krevní tlak a je rovněž proveden kontrolní náběr vzorku krve z prstu ke vstupnímu vyšetření. Vzorek putuje okamžitě do laboratoře. Výsledek je známý během pár minut.

20230329_123441
     

5. Pohovor s lékařem

Výsledky vyšetření i Dotazník dárce směřují do ordinace lékařky, která je zkontroluje, doptá se na detaily v anamnéze a stanoví, zda je dárce schopen odběru. Je-li vše v pořádku, postupuje dárce k samotnému odběru krve. 

20230329_131510
     

6. Odběr

Odběr trvá zhruba pět minut (je výhodou, když má dárce v těle dost tekutin). S výjimkou vpichu jehly odběr nebolí. Dárce je celou dobu pod pečlivým dohledem. Pokud chce, může mít dárce i během odběru k ruce pití. 

20230329_133043
     

7. Cesta krve (viz níže)

Standardně se odebírá kolem 450 ml krve. Ta se po odebrání do vaku označí a pomalu se zchlazuje. Ke zpracování putuje převozovým vozem na transfuzní oddělení Klatovské nemocnice v chladicím boxu. 

20230329_133140
     

20230329_133852

8. Odpočinek / občerstvení 

Po odběru obdrží dárce potvrzení o absolvování odběru, poukázku na nákup občerstvení v nemocničním bistru v hodnotě 150 Kč a minerálku, která podporuje krvetvorbu. Po odběru dárce čeká alespoň 20 minut, aby nabral energii. Po tuto dubu je neustále pod dohledem zdravotníků. Může čekat jak v čekárně tak i v sousedním bistru, kde si za poukázku koupí občerstvení dle vlastní chuti.     

20230329_135042


Cesta krve

Cesta krev


Dotazy

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá trvale léky, nepotřebuje žádné  lékařské doporučení, aby se stal dárcem.  Dárcem se stane tím, že přijde k prvnímu odběru na transfuzní odd. Klatovské nemocnice nebo na některé z výjezdových stanovišť. Následně může chodit na odběry do Domažlické nemocnice.

Sta´čí přijít k prvnímu odběru na transfuzní odd. Klatovské nemocnice nebo na odběrové místo Domažliocké nemocnice nebo na některé z výjezdových stanovišť. Tam zájemce vyplní  žádanku o předtransfuzní vyšetření. Tu následně (na počkání) vyhodnotí lékař odběrového centra. Hned poté může následovat první odběr a zájemce se stává prvodáŕcem. V případě pochybností o zdravotním stavu zájemce si může lékař oddělení vyžádat od jeho ošetřujícího lékaře zprávu o zdravotní způsobilosti zájemce. Na další odběry už může chodit do Domažlické nemocnice. 

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. Samotný odběr trvá necelých 10 minut. Pobyt na oddělení je zpravidla do 30 minut. Během odběru je dárci z ruky odebráno 400 až 450 ml krve.

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrové místnosti vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o aktuáním zdravotním stavu. 

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce zdráv, nemá žádné zdravotní problémy a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, nedávné napadení klíštětem, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování do exotických destinací a podobné okolnosti vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Plnou krev lze darovat v těchto frekvencích: 

 • Muži nejdříve po 2 měsících od předchozího odběru, nejvýše však 5x za 12 měsíců.
 • Ženy nejdříve po 3 měsících, tzn. nejvýše 4 odběry za 12 měsíců.

Přímo na odběrovém místě Domažlické nemocnice lze darovat krev každé úterý od 7 do 9 hodin. Možné výjimky z provozu (např. mezi prosincovými svátky, v době hromadných dovolených) budou vždy uvedeny na této stránce.

K odběru krve je třeba si termín předem rezervovat, aby dárce zbytečně nečekal. 

Ano, ve spolupráci s Českým červeným křížem se provádí odběry i tzv. výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách na Klatovsku a Domažlicku. Plán odběrů výjezdovým způsobem (v prokliku) se připravuje vždy na celý rok. 

Vzhledem k možným rizikům nelze odebírat krev dárcům, kteří v uplynulých týdnech cestovali mimo ČR - platí pro osoby, které byly v cizině v poslednáích 4 týdnech před zamýšleným odběrem. Zroveň žádáme ostatní dárce, aby se k odběru dostavili jen v případě, že se cítí skutečně zdrávi a nemají žádné příznaky chřipkového onemocnění.

Krev odebranou v Domažlicích a na Domažlicku zpracovává pro konečné využití transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice. Jím zpracovanou krev používají nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Stodu. V případě krizových situací poskytuje příležitostně klatovská transfuzka krev i nemocnicím v Praze. Zdravotníci krev využívají při léčbě pacientů s potížemi krvetvorby a nemocemi krve, dále při operacích nebo po úrazech, při nichž dojde k velké ztrátě krve. Krevní transfuze tak pomáhají nejen uzdravovat, ale mnohdy přímo zachraňují životy.

Při výjezdových odběrech a na novém odběrovém místě v Domažlické nemocnici odebíráme dárce všech krevních skupin

Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 

Dárcovství je především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života. Nicméně dárci krve požívají určitá zvýhodnění a jsou k motivováni k pravidelnému dárcovství. 

 • V případě uskutečněného odběru má dárce ze zákona nárok na 24 hodin pracovního volna na zotavenou. V případě neuskutečněného odběru může dárce vykázat dobu strávenou v odběrovém centru jako návštěvu u lékaře.
 • Za každý uskutečněný odběr si může dárce odečíst od základu daně z příjmu částku 3000 Kč, jako dar pro zdravotnícké účely (dle novely zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992).
 • Dárce krve je pod pravidelnou lékařskou kontrolou a v individuální péči. V případě zdravotního problému se může kdykoliv s důvěrou obracet o konzultaci či pomoc na zdravotníky HTO Rokycanské nemocnice. 
 • Jubilejní počty odběrů jsou oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). 
 • Další výhody mohou poskytovat dárcům jednotlivé zdravotní pojišťovny (např. vydáváním vitamínů, proplácením některých očkování, zdravotních výkonů, nebo rehabilitací, rekondiční pobyty - info v jednotlivých ZP), některá města a obce (zvýhodněná veřejná doprava), případně zaměstnavatelé.

Proč darovat?


Facebook

FB stránka odběrového místa DN: www.facebook.com/krevdomazlice

Reportáž z odběrového místa FilmPro: https://youtu.be/qYzhNCDTfZY 

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.