Dárcovství krve na Domažlicku

Domažlická nemocnice začne 4. dubna provádět odběry dárců krve. Odběrové místo je přímo v nemocnici a v provozu bude každé úterý ráno (viz info níže). Bližší info ke zprovoznění zde.

Odběry v DN

Odběrový den a místo

ÚTERÝ  |  7:00 - 9:00 (od 4. dubna, v případě velké poptávky se bude navyšovat)
4. NP (nad vestibulem) Domažlické nemocnice u ordinace praktického lékaře

Rezervace / kontakt

Nutná rezervace času odběru na tel. 379 710 249 (volat PO-PÁ 8-12 h; připravujeme online rezervační systém)

Dočasné opatření

Prozatím jen stálí / opakovaní dárci - Nové zájemce zatím žádáme, aby první odběr absolvovali buď na transfuzním pracovišti v Klatovské nemocnici nebo v rámci výjezdových odběrů)

Barometr krve

Odebíráme všechny krevní skupiny

Omezení

Viróza / antibiotika - Dárci po jakékoliv viróze (včetně covidu), mohou k odběru nejdříve 2 týdny po uzdravení, pokud se budou cítit dobře. Pokud byla horečka nad 38°C nebo byla podána antibiotika, nutno dodržet odstup 1 měsíc.

Klíště - po každém přisátí klíštěte je nutno dodržet pauzu 1 měsíc. Pokud se v místě objeví kožní reakce 1cm a víc (třeba i s odstupem několika týdnů), je třeba dodržet odstup 6 měsíců a dle situace ukázat nález kožnímunebo praktickému lékaři.

Očkování - k odběru krve po očkování (např. chřipka, žloutenka, covid) lze po 4 týdnech. U RNA vakcin, tetanu a klíšťové encefalitidy lze po 2 týdnech.

Cestování

 • po Evropě - odstup 4 týdny od návratu
 • mimo Evropu - odstup 2-3 měsíce (dle destinace - informace na telefonu) 
 • země s výskytem malárie (střední a jižní Afrika, střední a jižní Amerika, východ Asie, Indonézie) - odstup 6 měsíců od návratu (info na telefonu)

Výjezdové odběry

Transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice zajišťuje ve spolupráci s Českým červeným křížem takzvané výjezdové odběry krve. Během nich objíždí odběrové sestry a lékař některá vhodná města v regionech Klatovska a Domažlicka a v zapůjčených prostorách zejména škol provádí odběry. 

K odběrům mohou chodit tradiční stálí dárci, ale samozřejmě i prvodárci - lidé, kteří dosud krev neposkytují, ale mají zájem tímto způsobem pomáhat uzdravovat pacienty krajských nemocnic nebo i přímo zchraňovat život.     

Odběry pokračují dle rozpisu se dvěma výjimkami

 • Z organizačních důvodů se bez náhrady ruší březnový výjezdový odběr do Domažlic. Měl být 28.3., ale kvůli jiné akci na TO KN ho nelze personálně zajistit. Děkujeme za pochopení. 
 • Z organizačních důvodů se přesouvá květnový výjezdový odběr do Bělé na 16. května. Původně měl být 2. 5., ale kvůli soubě´hu dovolených musel být přeložen. Děkujeme za pochopení.   
Darování krve má něco zvláštního. Toto je jeden z mnoha způsobů, jak můžeme pomoci druhým, a je to snadný způsob, jak změnit něčí život. Ve skutečnosti většina Čechů, kteří hrají v kasinech s online automaty https://casinoonline-cz.com/hraci-automaty/, daruje krev. Dělají to z různých důvodů, ale ten hlavní je ten, že si myslí, že je to důležité. Proces darování krve je velmi jednoduchý a snadno proveditelný. Jediné, co musí český hráč online automatů udělat, je zajít do jakéhokoli dárcovského centra a darovat krev. Výhody darování krve jsou zřejmé. Darováním krve hazardní hráči pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují, a mění životy svých komunit.

Nejbližší termíny odběrů jsou

 • 4.4. - Horažďovice (ZŠ Komenského)
 • 11. 4. - Horšovský Týn (Městské kulturní středisko)
 • 18. 4. - Sušice (Penzion Pod Svatoborem)
 • 25. 4. - Domažlice (SZŠ - Chodské náměstí)
 • 9. 5. - Sušice (Penzion Pod Svatoborem)
 • 16. 5. - Bělá nad Radbuzou (ZŠ Pavlovická ul.)
 • 23. 5. - Domažlice (SZŠ - Chodské náměstí)
 • 6. 6. - Klenčí pod Čerchovem (ZŠ Masarykova) atd.

Odběry se provádějí od 14:00 do 16:30 hodin. Prvodárci nechť přijdou kvůli nezbytnému vstupníímu vyšetření do 15:30.

 


Základní info

Kdo se může stát dárcem krve a jak?

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže zájemce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá trvale léky, nepotřebuje žádné lékařské doporučení, aby se stal dárcem. Dárcem se stane tím, že přijde k prvnímu odběru ať už na nové odběrové pracoviště Domažlické nemocnice, nebo na některé z výjezdových stanovišť, popř. na transfuzní pracoviště v Klatovské nemocnici. 

Barometr krve

Při výjezdových odběrech a na novém odběrovém místě v Domažlické nemocnici odebíráme dárce všech krevních skupin

Koho neodebíráme?

Vzhledem k epidemiologické situaci nelze odebírat krev dárcům, kteří v uplynulých týdnech cestovali mimo ČR - platí pro osoby, které byly v cizině v poslednáích 4 týdnech před zamýšleným odběrem. Zroveň žádáme ostatní dárce, aby se k odběru dostavili jen v případě, že se cítí skutečně zdrávi a nemají žádné příznaky chřipkového onemocnění.

Kde je jak bude krev využita?

Krev odebranou v Domažlicích a na Domažlicku zpracovává pro konečné využití transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice. Jím zpracovanou krev používají nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Stodui. V případě krizových situací poskytuje příležitostně klatovská transfuzka krev i nemocnicím v Praze. Zdravotníci krev využívají při léčbě pacientů s potížemi krvetvorby a nemocemi krve, dále při operacích nebo po úrazech, při nichž dojde k velké ztrátě krve. Krevní transfuze tak pomáhají nejen uzdravovat, ale mnohdy přímo zachraňují životy.


Proč darovat?


Časté dotazy

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá trvale léky, nepotřebuje žádné  lékařské doporučení, aby se stal dárcem.

Sta´čí přijít v odběrové dny do odběrové místnosti na transfuzní pracoviště nemocnice. Tam zájemce vyplní  žádanku o předtransfuzní vyšetření. Tu následně (na počkání) vyhodnotí lékař odběrového centra. Hned poté může následovat první odběr a zájemce se stává prvodáŕcem. V případě pochybností o zdravotním stavu zájemce si může lékař oddělení vyžádat od jeho ošetřujícího lékaře zprávu o zdravotní způsobilosti zájemce.

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. Samotný odběr trvá necelých 10 minut. Pobyt na oddělení je zpravidla do 30 minut. Během odběru je dárci z ruky odebráno 400 až 450 ml krve.

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrové místnosti vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o aktuáním zdravotním stavu. 

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce zdráv, nemá žádné zdravotní problémy a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, nedávné napadení klíštětem, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování do exotických destinací a podobné okolnosti vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Plnou krev lze darovat nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících. Muži pak mohou krev darovat až čtyřikrát do roka, ženy třikrát.

Přímo na odběrovém místě Domažlické nemocnice lze darovat krev každé úterý dopoledne (čas bude upřesněn). Možné výjimky z provozu (např. mezi prosincovými svátky, v době hromadných dovolených) budou vždy uvedeny na této stránce.

K odběru krve není nutné se objednávat nebo si termín předem rezervovat. Kapacita odběrové místnosti je dostatečná k tomu, aby přijala každého dárce bez významnějšího čekání. 

Ano, ve spolupráci s Českým červeným křížem se provádí odběry i tzv. výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách na Klatovsku a Domažlicku. Plán odběrů výjezdovým způsobem (v prokliku) se připravuje vždy na celý rok. 

Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 

Dárcovství je především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života. Nicméně dárci krve požívají určitá zvýhodnění a jsou k motivováni k pravidelnému dárcovství. 

 • V případě uskutečněného odběru má dárce ze zákona nárok na 24 hodin pracovního volna na zotavenou. V případě neuskutečněného odběru může dárce vykázat dobu strávenou v odběrovém centru jako návštěvu u lékaře.
 • Za každý uskutečněný odběr si může dárce odečíst od základu daně z příjmu částku 3000 Kč, jako dar pro zdravotnícké účely (dle novely zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992).
 • Dárce krve je pod pravidelnou lékařskou kontrolou a v individuální péči. V případě zdravotního problému se může kdykoliv s důvěrou obracet o konzultaci či pomoc na zdravotníky HTO Rokycanské nemocnice. 
 • Jubilejní počty odběrů jsou oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). 
 • Další výhody mohou poskytovat dárcům jednotlivé zdravotní pojišťovny (např. vydáváním vitamínů, proplácením některých očkování, zdravotních výkonů, nebo rehabilitací, rekondiční pobyty - info v jednotlivých ZP), některá města a obce (zvýhodněná veřejná doprava), případně zaměstnavatelé.

Facebook

Společná FB stránka transfuzního pracoviště Klatovské nemocnice a odběrového místa Domažlické nemocnice:  

www.facebook.com/krevaplazma 

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.