Sledování spokojenosti pacientů

Domažlická nemocnice dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů s ošetřením v ambulancích nebo s léčbou a hospitalizací na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Od roku 2013 je tento systém sledování spokojenosti jednotný v celé skupině Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Používají se dva typy dotazníků – pro AMBULANTNÍ (A) a pro HOSPITALIZOVANÉ (H) pacienty. Distribuují se, když pacient opouští ordinaci (A) nebo v průběhu hospitalizace (H), zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v ambulanci, kde byl léčen, nebo v recepci nemocnice. A ke stažení jsou i níže:

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky u recepce, přímo na recepci nebo je lze poslat poštou (adresa zde). 

Zpracování vyhodnocení

S dotazníky se průběžně seznamuje manažer kvality Domažlické nemocnice. Zároveň je dále zpracovává do elektronické podoby a zpravidla třikrát do roka pak provede vyhodnocení. 

Dopady zjištění a opatření

Manažer kvality buď reaguje na zjištění z dotazníků spokojenosti v reálném čase, kdy se s nimi průběžně seznamuje,  nebo prezentuje výsledky vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, zejména primářům či vrchním sestrám. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání. V případě, že se negativní jevy opakují dlouhodobě, řeší se opatření i na úrovni společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.