Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro motlitbu, relaxaci, rozjímání nebo i bohoslužbu je všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům i personálu k dispizici nemocniční kaple. Na žádost pacientů lze poskytovat duchovní služby i přímo na lůžku.

Nemocniční kaple

Nemocniční kaple se nachází ve 4. podlaží nemocnice (nad recepcí, plánek zde). Pro veřejnost i zdravotníky je otevřena denně od 6 do 17 hodin. V případě potřeby lze kapli navštívit i mimo uvedenou dobu, přičemž klíč je k zapůjčení na recepci. 

Pravidelné mše 

Každé úterý (s výjimkou prvního v měsíci) je v 15:15 v kapli sloužena mše svatá. Po dohodě s personálem na příslušném oddělení lze pacienty na bohoslužbu dovézt na křeslech.

Duchovní služby u lůžka a pro pozůstalé

Duchovní dále dochází na žádost pacientů nebo rodiny přímo na pokoj pacientů, kde může udělit svátosti, případně doprovázet slovem nebo modlitbou. 

Na vyžádání poskytuje rovněž potřebnou pomoc a oporu příbuzným při ztrátě blízkých.

Duchovní je pravidelně k dispozici každé úterý a středu od 8 do 16 hodin a každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 – 16 hodin.

Každé úterý a středu je rovněž možnost udělení svátosti smíření a duchovního doprovázení od 8 do 9 a od 12 do 13 hodin. Po telefonické domluvě možno domluvit jiný termín

Duchovní službu zajišťuje nemocniční kaplan P. Wojciech Pelowski (administrátor římskokatolické farnosti Koloveč):

Kontaktovat duchovní lze přes personál nemocnice. Kontaktní osobou je Vojtěch Hána: 720 383 729

Duchovní péči poskytuje v Domažlické nemocnici rovněž Českobratrská církev Evangelická zastoupená Danielem Freitingerem (604 738 567,  freitinger@centrum.cz)

kaple 1


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.