Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro modlitbu, relaxaci, rozjímání je všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům, personálu, pozůstalým k dispozici nemocniční kaple. Domažlická nemocnice rovněž nabízí pacientům spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče a pomoc nemocničního kaplana. 

Nemocniční kaple

Nemocniční kaple se nachází ve 4. podlaží nemocnice (nad recepcí, plánek zde). Pro veřejnost i zdravotníky je otevřena denně od 6 do 17 hodin. V případě potřeby lze kapli navštívit i mimo uvedenou dobu, přičemž klíč je k zapůjčení na recepci. 

Pravidelné mše 

Každé úterý (s výjimkou prvního v měsíci) je v 15:15 v kapli sloužena mše svatá. Po dohodě s personálem na příslušném oddělení lze pacienty na bohoslužbu dovézt na křeslech.

Nemocniční kaplan

Spirituální péči poskytuje nemocniční duchovní / kaplan P. Wojciech Pelowski (administrátor římskokatolické farnosti Koloveč), který je členem Asociace nemocničních kaplanů a při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních (www.nemocnicnikaplan.cz). Jím nabízené služby a pomoc jsou popsány níže. 

Pelovski 3 - kopie

P.Mgr. Wojciech Pelowski

nemocniční duchovní (kaplan)

+420 778 975 902
+420 732 413 066

wojciech.pelowski@
domazlice.nemocnicepk.cz
 pelowski@bip.cz 


 

Duchovní je pravidelně k dispozici každé úterý a středu od 8 do 16 hodin a každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 – 16 hodin. Bližší  info

Každé úterý a středu je rovněž možnost udělení svátosti smíření a duchovního doprovázení od 8 do 9 a od 12 do 13 hodin. Po telefonické domluvě možno domluvit jiný termín

Kontaktovat duchovní lze také přes personál nemocnice. Kontaktní osobou je Vojtěch Hána: 720 383 729

Duchovní péči poskytuje v Domažlické nemocnici rovněž Českobratrská církev Evangelická zastoupená Danielem Freitingerem (604 738 567,  freitinger@centrum.cz)

kaple 1

Pelowski 4Jaké služby nabízí nemocniční kaplan? 

  • Rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
  • Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci.
  • Těm, kdo mají zájem, nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Na žádost je k dispozici při udílení svátosti. Spolupracuje s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkuje kontakt.
  • Poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
  • Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.
  • Péče kaplana nezahrnuje kázání, naopak především naslouchá.
  • Kaplan nesmí nikoho přesvědčovat k víře.
  • Péče kaplanů se v ČR soustřeďuje zvláště na oddělení s dlouhodobými pobyty nebo na pacienty se závažnými diagnózami, které zásadním způsobem mění délku a kvalitu života. Tématem rozhovoru je často strach ze smrti, potřeba odpuštění, pochopení smyslu dané situace, hledání povzbuzení, které může vyústit v holistní uzdravení nebo lepší spolupráci pacienta s těmi, kdo o něj pečují.

Služba nemocničního duchovního je určena ...

pacientům, ...

příbuzným, ...

a personálu, ...


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.