Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro motlitbu, relaxaci, rozjímání nebo i bohoslužbu je všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům i personálu k dispizici nemocniční kaple. Na žádost pacientů lze poskytovat duchovní služby i přímo na lůžku.

Nemocniční kaple

Nemocniční kaple se nachází ve 4. podlaží nemocnice (nad recepcí, plánek zde). Pro veřejnost i zdravotníky je otevřena denně od 6 do 17 hodin. K dispozici je zde náboženská literatura, kterou si mohou pacienti půjčit i do lůžkového traktu. V případě potřeby lze kapli navštívit i mimo uvedenou dobu, přičemž klíč je k zapůjčení na recepci. 

Pravidelné mše 

Každé druhé úterý v měsíci v 15:10 je v kapli sloužena mše svatá. Mši slouží kněží  Římskokatolické farnosti Domažlice. Po dohodě s personálem na příslušném oddělení lze pacienty na bohoslužbu dovézt na křeslech.

Duchovní služby u lůžka a pro pozůstalé

Římskokatoličtí duchovní dále docházejí každé úterý na žádost pacientů nebo jejich rodin přímo na pokoje, kde promlouvají s pacientem, poskytují udělení svátosti či doprovodí motlitbou.

Na vyžádání poskytují rovněž potřebnou pomoc a oporu příbuzným při ztrátě blízkých.

Duchovní službu poskytují kněží domažlického vikariátu pod vedením faráře Miroslawa Giergy (+420 608 524 136).

Duchovní péči poskytuje v Domažlické nemocnici rovněž Českobratrská církev evangelická zastoupená prof. Jaroslavm Vokounem (domazlice@evangnet.cz, +420 379 427 900)     

Kontaktovat duchovní lze přes personál nemocnice. Kontaktní osobou je Vojtěch Hána (+420 720 383 729).

Duchovní služby mohou využívat také zaměstnanci nemocnice.

kaple 1


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.