Oddělení následné a dlouhodobé péče

Péče

Na oddělení  následné péče jsou přijímáni pacienti z akutních lůžek Domažlické nemocnice a.s. i z akutních  lůžek jiných nemocnic jedná-li se  o pacienty spádové oblasti Domažlické nemocnice. Převážnou část pacientů tvoří lidé se stavy po cévních mozkových příhodách, operacích stařeckých zlomenin či amputacích dolních končetin a  pacienti s komplikacemi a zhoršením stavu při povšechné  ateroskleroze.  Velkou skupinu tvoří  pacienti s chronickými defekty kůže  různé etiologie. Léčba je zaměřena především na rehabilitaci  pacientů, mobilizaci  a nácvik soběstačnosti.

U pacientů s chronickými defekty využíváme moderní metody  hojení ran ( tzv.“vlhké krytí“). Pominou-li zdravotní důvody k hospitalizaci a po stabilizaci stavu jsou pacienti propuštěni buď domů, do péče rodiny a praktického lékaře, nebo jsou pacienti předávání do ústavů sociální péče Pacienty je možné též přeložit na sociální lůžka Domažlické nemocnice. Po domluvě s pacienty, rodinou  a v součinnosti s praktickým lékařem je možnost  zajistit následnou ošetřovatelskou  i pečovatelskou péči  pomocí agentury  domácí péče. Délka hospitalizace na oddělení  následné péče je limitována dobou, po kterou je nutné poskytovat zdravotní péči. 

ONDP 1

Základem kvality poskytované služby a podpory je   

Spektrum výkonů


Tým

Vedení

muž

MUDr. František Stulík
primář

379 710 285

frantisek.stulik@domazlice.
nemocnicepk.cz

P5210037

Ivana Kalčíková
vrchní sestra

379 710 286

ivana.kalcikova@domazlice.
nemocnicepk.cz

žena

Mgr. Miroslava Pelejová, DiS.
sociální pracovnice

379 710 550
775 409 461

miroslava.pelejova@
domazlice.nemocnicepk.cz
 

Lékaři

Nelékařští zdravotníci

Sehraný tým tvoří sestry a další ošetřovatelský personál a v neposlední řadě rehabilitační pracovníci. 


Kontakt

obecný kontakt 379 710 155 nebo 379 710 114 
primář 379 710 285 frantisek.stulik@domazlice.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 379 710 286 ivana.kalcikova@domazlice.nemocnicepk.cz
lékaři 379 710 207 / 327 / 560
Horejš / Baštářová / Bilotserkovska

sociální pracovnice 379 710 550, 775 409 461 miroslava.pelejova@domazlice.nemocnicepk.cz

Oddělení

Oddělení následné a dlouhodobé péče je umístěno v 0. podlaží podlaží. Disponuje 50 lůžky, která jsou rozdělena do dvou oddělení. Na oddělení A se soustřeďují převážně  pacienti vyžadující ještě i specializovanou chirurgickou péči, na oddělení B jsou pacienti s onemocněními spíše interní povahy. Pokoje jsou 2 - 3 lůžkové, v naprosté většině s vlastním sociálním zařízením, televizí, rozvodem kyslíku. Na odděleních jsou vyšetřovny, rehabilitační místnosti, prostorné koupelny k zajištění hygieny nepohyblivých pacientů, k vybavení patří i moderní antidekubitální matrace apod.

Od 1. 7. 2007 bylo v rámci LDN zřízeno 5 lůžek pro poskytování sociálních služeb. Provozování služeb na těchto lůžkách se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 MPSV.

Plánek nemocnice

ONDP 4 


Sociální lůžka

Oddělení sociálních lůžek je nedílnou součástí oddělení ONDP. Je umístěno v prostorách  stanice A ONDP v 0. podlaží Domažlické nemocnice a využívá kompletního technického a personálního vybavení  této stanice .

Posláním oddělení sociálních lůžek DN je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo je zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Na oddělení funguje dobrovolnický program pod záštitou dobrovolnického centra TOTEM.

Co je naším cílem

Naším cílem je především poskytování kvalitní sociální služby klientům. V rámci možností naší organizace poskytujeme seniorům takovou podporu a pomoc, která by jim především umožňovala

Komu je služba určena

Komu služba není určena

Kvalitní sociální služby nejsme schopni zajistit

Zásady

Při vlastní práci, naplňování poslání a cílů zařízení, vycházíme mimo jiné z následujících zásad, které se snažíme důsledně dodržovat:

Ošetřovatelské služby na sociálních lůžkách zajišťuje tým  sester a ošetřovatelek a sanitářů pod  vedením vrchní sestry a staniční sestry. Sociální služby  zajišťuje zdravotně sociální pracovnice. 


Hospitalizace 

Návštěvy

Nemocnému, který je přijat na ONDP, doporučujeme přinést s sebou

Po domluvě s lékařem rádi vyhovíme možnosti brát si kdykoliv své blízké na propustku, dovolí-li to jejich zdravotní stav.. Odvoz  pacienta domů a zpět do nemocnice si rodina musí zajistit sama, nebo za  úhradu můžeme objednat převoz dopravní zdravotnickou službou. Přepravu pacienta domů při propuštění je samozřejmě možno zajistit sanitou hrazenou zdravotní pojišťovnou.


Ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.