Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

Ze zákona může o dokumentaci požádat...

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit...

Formuláře lze získat rovněž na sekretariátu nemocnice a sekretariátech lůžkových oddělení.

Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice, v sekretariátech lůžkových oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod. 

Kolik stojí pořízené kopie ze zdravotní dokumentace a jak zaplatit?

V souvislosti s poskytováním informací jsme oprávněni žádat úhradu, která je spojena s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli, a to dle platného ceníku. Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Domažlické nemocnice v pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

Ceník služeb ke stažení zde

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník Domažlické nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního vyřízení vašeho požadavku.

Žádosti ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.