Povinně zveřejňované informace

Základní údaje

Název společnost: Domažlická nemocnice a.s.

Sídlo společnosti: Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 263 61 078

DIČ: CZ699005333 (pro účely DPH / fakturace)

DIČ: CZ26361078 (pro jiné daňové účely než DPH)

Další kontakty

Email: info@domazlice.nemocnicepk.cz

Web: www.domazlice.nemocnicepk.cz

Telefonnické spojení: +420 379 710 310 nebo 379 722 669 (spojovatelka)

ID datové schránky: de9drb9

Bankovní spojení: 78-2803820247 / 0100 (KB Domažlice)


Další údaje

Orgány společnosti: Představenstvo, dozorčí rada, valná hromada (jediný akcionář: Plzeňský kraj - Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 301 00; IČ: 708 90 366

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení; podnikání v oblasti nakládání s nebezepčnými odpady; hostinská činnost; praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Důvod a způsob založení

Důvod založení: Společnost byla založena za účelem poskytování zdravotní péče a za účelem podnikání v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Založení: Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 7089366, zastoupený hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem Zimmermannem, prohlásil před notářem dne 28. 5. 2003 Zakladatelskou listinu o založení akciové společnosti Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem U Nemocnice 47, 344 22 Domažlice, bez veřejné nabídky akcií. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Plzeň 15. 9. 2003 a je založena na dobu neurčitou. Zřizovatelem Domažlické nemocnice a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj.

Spisová značka: B 1073 vedená u Krajského soudu v Plzni, zapsáno 15. září 2003


Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 106/1999 Sb.: Platné znění zákona

Příjem žádostí: Žádost o poskytnutí informací lze učinit ústně v sídle společnosti v sekretariátu v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hod., písemně na doručovací adrese, elektronickou poštou na info@domazlice.nemocnicepk.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Odpověď bude poskytnuta buď písemně nebo elektronickou poštou (dle návrhu žadatele).


Etická komise

Seznam členů

  • Tajemnice: Michaela Vlnatá
  • Podatelna: info@domazlice.nemocnicepk.cz
  • Datová schránka: de9drb9
  • Předseda: MUDr. Dušan Kolařík, PhD.
  • Místopředseda: MUDr. Jiří Veselý
  • Členové: MUDr. Michal Havlovic; PharmDr. Petra Radošická; MUDr. František Stulík; MUDr. Ondřej Dostál, MBA; Martin Karásek

Etická linka - program ochrany oznamovatelů

Domažlická nemocnice, a.s. chce mezi sebou a zaměstnanci i dalšími např. obchodními partnery budovat vzájemnou důvěru. Proto je vytvořen program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisůZákladem ochrany oznamovatelů je Etická linka, kterou pro nemocnice Skupiny NPK provozuje společnost BDO Audit s.r.o. (IČO 45314381). Podrobné informace, včetně možnosti podání oznámení a sledování jeho řešení je v prokliku.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.