Záchranná mise pro kraj: Z Domažlické nemocnice se stává specializovaná nemocnice pro covidové pacienty

20. 2. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice Plzeňského kraje se připravují na další nárůst počtu pacientů s onemocněním covid. Navýší počet lůžek pro tyto pacienty o několik desítek tím, že si je tři největší nemocnice Skupiny NPK budou přerozdělovat. Nejvíce covidových pacientů se soustředí v Domažlické nemocnici, která pro ně dle potřeb vyhradí většinu svých lůžkových stanic. Pacienty bez infekční nákazy koronavirem budou naopak z Domažlické nemocnice přebírat nemocnice v Klatovech, Stodu a také Fakultní nemocnice v Plzni. Samotní pacienti nemusí změnu režimu vůbec řešit. Péči nechť hledají tam, kde jsou zvyklí. Každá z nemocnic zajistí všem veškerou ambulantní i hospitalizační péči s tím, že případný transport na vhodné lůžko zajistí bezpečně sanitkami.

„V Plzeňském kraji roste dál počet nakažených lidí, po kterém v řádech dnů okamžitě následuje i růst počtu pacientů vyžadujících hospitalizační péči. V současném režimu nemocnic, kdy každá poskytuje veškerý rozsah covidové i necovidové péče, jsme ale už nyní na hraně kapacit. Zřízení jedné specializované nemocnice s covidovou péčí nám umožní navýšit počet covidových lůžek minimálně o dalších 40 a a v krajní situaci až o 90. Můžeme tím zachránit kraj od podobného scénáře, který nastal v Karlovarském kraji,“ vysvětluje šéf krajských nemocnic Marek Kýhos s tím, že Domažlická nemocnice má pro svoji „záchrannou misi“ nejlepší předpoklady.

„S covidovou péčí má velké zkušenosti z jarní i podzimní vlny pandemie, disponuje skvělým zázemím pro intenzivní péči včetně lůžek ARO a má pro transporty do Stoda i Klatov vhodnou geografickou polohu,“ doplňuje Kýhos.

Domažlická nemocnice má v současnosti pro covidové pacienty vyhrazené tři stanice se 43 lůžky, z nichž sedm je monitorovaných na oddělení ARO/JIP. V těchto dnech jsou prakticky pořád plné. Už v polovině příštího týdne bude ale v Domažlicích covidových lůžek přes 80 a v dalších dnech dle potřeby až 100, z nichž 20 bude nabízet intenzivní péči. Pět bude vybaveno umělou plicní ventilací (UPV) a 15 neinvazivní dechovou podporou (HFNO). Pokud se ovšem bude situace dál zhoršovat, může Domažlická nemocnice nabídnout 136 nebo dokonce s personální výpomocí až 152 covidových lůžek. Všichni ale doufají, že tato krajní hranice nebude naplněna.   

Přeměna na specializovanou nemocnici pro covidové pacienty je naplánována do čtyř až osmi etap, dle potřeb. První začala z pátku na sobotu. „Byl pozastaven příjem necovidových chirurgických pacientů k hospitalizaci. To znamená, že chirurgické pacienty vyšetřujeme u nás v ambulanci, která funguje a fungovat bude i nadále v nepřetržitém režimu. Pokud postačí ambulantní ošetření, provedeme ho a pacienta propustíme. A pokud je potřeba zákrok s hospitalizací, zjistíme, zda je covid pozitivní nebo negativní a podle toho bude hospitalizován u nás nebo v jiné nemocnici. V tomto smyslu už je informována i záchranná služba,“ říká ředitele nemocnice Petr Hubáček.

Druhou etapou bude na počátku týdne propouštění nebo převoz hospitalizovaných necovidových chirurgických pacientů z Domažlic do jiných nemocnic. Uvolní se tím lůžková stanice chirurgie A, kde vznikne 20 lůžek pro covidové pacienty. Obsadí je covid+ pacienti jak ze samotného Domažlicka, tak i z Klatov, Stodu a potřební pacienti z tachovského okresu. Stejně se bude postupovat ve 3. a 4. etapě s interními pacienty, čímž nemocnice získá od 25. února dalších 20 covidových lůžek na interně B. Připravené jsou i další etapy, které by se týkaly oddělení dětského, gynekologie a v krajním případě i následné péče a porodnice. O těch ale není definitivně rozhodnuto. Přistoupí se nim až, když to bude nezbytně nutné.

„Nikdo nemusí mít starost o to, kdy a kam se k ošetření dostavit. Provoz příjmových i specializovaných ambulancí bude v naší nemocnici zachován bez omezení pro všechny pacienty. Měli by jezdit nebo chodit tam, kam jsou zvyklí,“ vysvětluje Petr Hubáček s tím, že případné převozy si budou řešit samy nemocnice. „I tak ale budeme o všech aktuálních změnách informovat včas na našem webu,“ doplňuje ředitel nemocnice.

Klatovská i Stodská nemocnice bude hospitalizovat covidové pacienty i nadále. Počet lůžek pro ně už ale nebudou dále navyšovat. Naopak se je budou snažit uvolňovat transportem covidových pacientů právě do Domažlic a své covidové stanice budou postupně dle možností uvolňovat pro necovidové pacienty.

Transformace režimu Domažlické nemocnice (DN) na „specializovanou nemocnici pro covidové pacienty“

Bez ohledu na změnu režimu provozu zůstává v DN provoz příjmových i specializovaných ambulancí zachován bez omezení pro všechny pacienty. Pacienti by měli chodit a jezdit tam, kam jsou zvyklí. Změna režimu se týká hospitalizační péče a tu vyřeší s každým přímo sama nemocnice, popř. ZZS Pk.

  • 20. února - Pozastaven příjem necovidových chirurgických pacientů k hospitalizaci v DN – Chirurgické ambulance fungují bez omezení, všechny chirurgické pacienty ošetří. V případě nutnosti bezodkladného zákroku jej okamžitě provede. V případě jiného zákroku či hospitalizace ponechá covid+ pacienty v DN a negativně testované nechá převést sanitou bezpečně do Klatov, Plzně nebo Stodu.
  • 22. a 23. února – Postupné propouštění nebo převoz současných hospitalizovaných necovidových chirurgických pacientů z DN do Klatov nebo Stoda. Ze stanice chirurgie A (20 lůžek) vznikne nová covidová stanice pro chirurgické covid+ pacienty. Bude přijímat covid+ pacienty z Domažlicka, Klatovska, Tachovska a jižního Plzeňska.
  • 23. února - Pozastaven příjem necovidových interních pacientů k hospitalizaci v DN – Interní ambulance fungují bez omezení. Všechny interní pacienty vyšetří a ošetří. V případě nutnosti hospitalizace ponechá covid+ pacienty v DN a negativně testované, pokud to jejich zdravotní stav umožní, nechá převést sanitou bezpečně do Klatov nebo Stodu.
  • 24. a 25. února – Postupné propouštění nebo převoz současných hospitalizovaných necovidových interních pacientů z DN do Klatov nebo Stoda. Ze stanice interna B (20 lůžek) vznikne nová covidová stanice pro interní covid+ pacienty. Bude přijímat covid+ pacienty z Domažlicka, Klatovska, Tachovska a jižního Plzeňska.
  • po 26. únoru – další kroky mohou následovat dle aktuální zaplněnosti covidových lůžek nejen v DN ale i v nemocnicích v Klatovech a Stodu. O případném dalším vývoji budeme včas informovat.

 

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.