V krajských nemocnicích pomáhá v těchto dnech přes 80 studentů

11. 5. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Epidemiologická situace uplynulých týdnů, která kladla a stále klade velký tlak na zdravotnictví, se stala příležitostí pro studenty středních, vyšších i vysokých zdravotnických škol v Plzeňském kraji. Mnozí se dobrovolně přihlásili, že budou po dobu uzavření škol pracovat jako brigádníci především v nemocnicích a pomáhat nejen na pracovištích, kde za normálních okolností vykonávají studentskou praxi. Jen v nemocnicích Plzeňského kraje takto vypomáhalo nebo stále vypomáhá přes 80 studentů. Někteří požádali přímo o práci v takzvané první linii, kde se setkávají i s pacienty, u nichž je podez´ření na nákazu koronavirem. Zkušenosti uplynulých dnů pokládají za nenahraditelné. Nemocnice jim za odváděnou práci, statečnost a odhodlání nesmírně děkují. 

Studenti jsou pro nás vítanou pomocí v této nelehké době. Všichni se k nám přihlásili dobrovolně, a toho si velmi ceníme. Pomáhají nám na tirážních pracovištích před nemocničními budovami, na odběrových místech pro vyšetření nákazy, ale i přímo v ambulancích a na lůžkových odděleních včetně těch, kde jsou ošetřováni nebo hospitalizováni takzvaní suspektní pacienti," říká Marek Kýhos, předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje.

Nejvíce studentů pracuje v Domažlické nemocnici (skoro 25). Jedná se jak o mediky z lékařských fakult Univerzity Karlovy v Plzni i Praze, tak o budoucí sestry ze Střední zdravotnické školy Domažlice.

Dále v nemocnicích pracují studenti Střední zdravotnické školy Klatovy, Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Plzni a Střední školy živnostenské Planá. Vítají možnost aktivně se zapojit do aktuálního dění, pomoci svým kolegům v nemocnicích, ale především si praxí v mimořádné situaci zvyšují své zkušenosti a kompetence.

Nemůžeme chodit do školy, tak jsem nechtěla jen tak sedět doma. Chtěla jsem pomoci v nemocnici a být užitečná. Nabírám tu teď cenné zkušenosti, které mi mohou pomoci v začátcích mé budoucí doktorské praxe. Pomáhám tu na oddělení lůžek následné péče, aby se zdejším lékařům ubralo alespoň trochu práce,“ říká Michaela Štěpanyová, která studuje 5. ročník Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a v současné době pomáhá ve Stodské nemocnici.

Chtěla jsem pomoci, proto jsem se přihlásila ke studentským dobrovolníkům. Společně s dalšími studentkami pomáháme, kde se dá. Například měříme příchozím na triáži teplotu a ptáme se jich na důležité otázky související s nákazou Covid-19,“ uvedla Natálie Kotlariková, studentka 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, která rovněž pomáhá ve Stodské nemocnici.

Pomoc Rokycanské nemocnici jsem cítila jako svoji povinnost. Chodím sem už od 1. ročníku na praxi a jsem tu ráda. Je tu velice příjemný personál. Teď už jsem v posledním ročníku a tím pádem i potřebná ruka navíc. Je to tu pro mě velice cenná zkušenost. Během studia až doposud jsem neměla možnost vyzkoušet si práci v takto rizikovém prostředí včetně používání ochranných pomůcek,“ říká Žaneta Moltašová, která studuje ve 3. ročníku na VOŠZ Plzeň.

Poděkování  grafika

 

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.