Rokycanská a Domažlická nemocnice rozšířily týmy o nemocniční duchovní

7. 12. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rokycanská a Domažlická nemocnice chtějí kromě péče o fyzické zdraví lépe pečovat také o duševní zdraví a psychickou pohodu, a to nejen u pacientů. Obě proto zřídily pozici nemocničního kaplana. Ti přibývají v poslední době i v dalších zdravotnických zařízeních v zemi. Náplní jejich činnosti je hlavně rozmlouvání, naslouchání, laskavé setkání a psychická podporou v době nemoci. Služby ale nabízí i rodinám nebo návštěvám pacientů, případně pozůstalým, a také přímo personálu.

Zřízení pozic kaplanů podpořila mj. hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová, která má ve své gesci členky Rady kraje i oblast zdravotnictví: „Zdraví není jen tělesné, ale i duševní, a také s ním se musí v moderní zdravotní péči pracovat. V řadě zemí Evropské unie a troufám si říci, že k nim už patří i Česká republika, jsou proto nemocniční duchovní vnímáni jako plnohodnotní členové multidisciplinárního týmu. Jsem proto ráda a vítám, že se i naše zdravotnické týmy o kaplany rozrostly,“ říká hejtmanka.
    

Více info o W. Pelowskim v článku: DN má nového kaplana. A také  knihovníka, sanitáře, tlumočníka

Nemocničním kaplanem v Domažlické nemocnici je od září farář z nedaleké Kolovče Wojciech Pelowski. Prostředí nemocnice zná velmi dobře už z dřívějška. Loni totiž přišel do nemocnice na výzvu pomáhat jako dobrovolník v první linii a nastoupil jako sanitář na lůžkových odděleních. Tam si ovšem navíc ve volných chvílích rád a ochotně povídal s pacienty, kteří jen potřebovali, aby jim někdo naslouchal.

„Je to člověk, který do nemocnice přinesl zase nový rozměr, jak s pacienty promlouvat, a z jejich pohledu, jak pobyt v nemocnici strávit a vnímat. Spousta z nich se doslova těší, až za nimi opět přijde,“ vysvětluje ředitel nemocnice Petr Hubáček, proč se společně se sanitářem Pelowskim, ale i s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, dohodli na rozšíření spolupráce do oblasti spirituální péče. Kaplan ji v nemocnici vykonává pravidelně v úterý a středu. Na vyžádání pacientů nebo jejich blízkých je ale k dispozici i v jiné dny dle možností. Mimo to do nemocnice nadále chodí i jako sanitář. Příležitostně slouží dokonce i na covidových lůžkách. 

 

Více info o T. Kadlecovi v článku: RN má svého kaplana. Nejdříve chce navštívit dlouhodobě nemocné

     

O několik týdnů později pomohl biskup se zřízením stejné pozice i v Rokycanské nemocnici. Od počátku prosince tam vykonává službu nemocničního kaplana kněz rokycanské farnosti Tomáš Kadlec. Pacientům i personálu bude k dispozici každé úterý nebo rovněž na zavolání. 

„Mít ve svém týmu nemocničního kaplana jsme zvažovali již dříve. Až ale tato doba, a dění kolem pandemie, naše rozhodnutí vytvořit tuto pozici urychlila,“ popisuje ředitel Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma s tím, že jarní i současné omezení návštěv je hlavně pro dlouhodobé a starší pacienty skličující a zhoršuje to jejich psychické rozpoložení. „Duševní rovnováha je přitom velmi důležitá i při léčbě těla. Jedno z hlavních poslání duchovních je proto v poslední době nahradit potřebný sociální kontakt nebo zprostředkovat lepší kontakt s rodinou,“ dodává ředitel.

Z nemocnic akutní péče ve vlastnictví Plzeňského kraje má nemocničního duchovního už několik let Klatovská nemocnice. Stodská nemocnice spolupracuje v poskytování spirituální péče s františkány.  

Jaké služby nabízí nemocniční kaplan? 

  • Rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
  • Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci.
  • Těm, kdo mají zájem, nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Na žádost je k dispozici při udílení svátosti. Spolupracuje s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkuje kontakt.
  • Poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
  • Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.
  • Péče kaplana nezahrnuje kázání, naopak především naslouchá.
  • Kaplan nesmí nikoho přesvědčovat k víře.
  • Péče kaplanů se v ČR soustřeďuje zvláště na oddělení s dlouhodobými pobyty nebo na pacienty se závažnými diagnózami, které zásadním způsobem mění délku a kvalitu života. Tématem rozhovoru je často strach ze smrti, potřeba odpuštění, pochopení smyslu dané situace, hledání povzbuzení, které může vyústit v holistní uzdravení nebo lepší spolupráci pacienta s těmi, kdo o něj pečují.

Služba nemocničního duchovního je určena ...

pacientům, ...
příbuzným či blízkým pacientů, popř. pozůstalým ...
a personálu, ...
Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.