Odborník radí: Jak předejít nepříznivým důsledkům nejčastějšího zhoubného onemocnění u žen

5. 11. 2023

ODBORNÍK RADÍ, PREVENCE

Nádory prsu (mléčné žlázy) jsou nejčastějším zhoubným nádorem ženského reprodukčního systému. Ročně se v ČR z každých 100 tisíc zdravých žen stane přes 140 pacientek s tímto nálezem. To znamená, že například jen v Domažlicích lze očekávat každý měsíc jednu ženu s nových záchytem tohoto onemocnění a ve spádové oblasti naší nemocnice dokonce sedm až osm. V rámci celé ČR je to ročně až 7,5 tisíce nových případů. Je alarmující, že ve srovnání s rokem 1989 nachází nyní ročně téměř 2,5x více nových případů.

Rostoucí výskyt souvisí na jednu stranu se změnami našeho životního stylu, který se přiblížil bohatým zemím západní Evropy a Ameriky (se všemi „kvalitními“ potravinami, konzervanty, hnojenou zeleninou, kuřecím masem vypěstovaném pomocí hormonů a antibiotik a třeba i takzvaně zdravými mořskými rybami živenými masokostní moučkou). V USA je výskyt ještě vyšší – asi 160 ve srovnání s našimi 140 případy na 100 tisíc žen. Naopak v Asii je to číslo asi 30 - 40 nových záchytů na 100 tisíc obyvatel. Ne ve všem je tedy vhodné západní svět následovat. Ale bohužel právě v této oblasti se to děje.

„Aby důvody nebyly ale jen negativní, je nutno zdůraznit, že tato neblaze vyhlížející statistika má i druhé o poznání příznivější odůvodnění. Moderní přístroje dokáží zachytit i takové nádory, o kterých by žena dříve ani nevěděla -  nebolí nejsou hmatné a ani se jinak neprojevují. Tedy přibližně od roku 2000 je nárůst četnosti výskytu nádoru prsu dán i tím, že je lze zachytit dříve," říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Domažlické nemocnice Dušan Kolařík. Zřejmě i díky tomu počty nově nalezených případů za posledních 10 let zůstávají na podobných hodnotách,  tzn. dále se nezvyšují.

Toto se pak pozitivně projevuje na křivce zobrazující úmrtnost na tento zhoubný nádor: Neboli ačkoliv nových případů je více, úmrtnost se za posledních téměř 20 let příliš nezměnila, v některých letech dokonce mírně poklesla. Platí totiž podobně ě jako v případě mnohých jiných onemocnění, že čím dříve nemoc zachytíme, tím lépe je léčitelná.

A právě to je jeden z hlavních důvodů, proč je třeba připomínat si nutnost prevence následků tohoto zhoubného nádoru. Pravděpodobně jen poměrně málo lze ovlivnit riziko vzniku tohoto onemocnění. Je ale možné zřetelně zlepšit léčitelnost a tím i prognózu již vzniklého nádoru – tím, že budeme vědět, co udělat pro jeho časný záchyt.

Jak odhalit nádor? Mamografie a sono

Při odhalení nádoru v současné době jen málokdy pomůže pohmat. Ale nepodceňovat tuto nejdostupnějí metodu! Pokud už je nádor hmatný, obvykle má průměr více než 2 centimetry, což je považováno za hranici časného záchytu. „I samovyšetření prsu - alespoň 1x měsíčně - může u některé ženy vzbudit podezření na neobvyklou změnu v prsní tkáni. Proto také všechny ženy povzbuzujeme v tom, aby si samy prsy pravidelně vyšetřovaly. Rozhodně však na to nelze spoléhat. Rozumná žena naopak bude spoléhat na mamografii, tedy rentgenové vyšetření prsu. To odhalí nejen už existující nádory, ale velmi často také přednádorové stavy," vysvětluje Dušan Kolařík

Léčba tedy může začít ještě před tím, než vznikne opravdový nádor. Mamografie je nejvhodnější metodou pro záchyt onemocnění v té věkové kategorii, v níž vzniká nejvíc – tedy po 45. roku věku. Používá se pro tzv. screening (tj. vyhledávání onemocnění u žen, které nemají žádný projev onemocnění) – zejména proto, že je schopna zachytit tzv. mikrokalcifikace. Jedná se o velmi drobná ložiska vápníku, která se často tvoří v místech přednádorových nebo nádorových změn. Bohužel mamografie naopak není příliš vhodná pro mladší ženy (zejména před 35. rokem věku) – protože jejich prsy se zobrazují velmi bíle a v tomto terénu se obtížně hledá případný nádor. U mladších se naopak častěji využívá ultrazvuk.

 

         

Základním kamenem prevence neblahých následků nádoru prsu tedy je pravidelné provádění mamografického vyšetření. Jedenkrát za 2 roky jej hradí zdravotní pojišťovna u všech žen starších 45 let. Kromě toho je vhodné zaplatit si ještě jedno vyšetření mezi oběma hrazenými tak, aby byla žena vyšetřena jedenkrát ročně. Mnohdy lze narazit na preventivní akci některých společností, které ženám přispějí právě na vyšetření nehrazené od zdravotní pojišťovny – stačí sledovat webové stránky a určitě budete úspěšní.

A ještě důležité upozornění na závěr: všechna tato preventivní vyšetření je třeba absolvovat výhradně na tzv. akreditovaných pracovištích. To je proto, že pouze tato pracoviště dokážou garantovat kvalitu prováděného vyšetření (u ostatních je kvalita nejistá).  Pro Domažlice a okolí tak přichází v úvahu Tachov, Klatovy a tři pracoviště v Plzni (FN Plzeň, Privamed a Mediray).  Kontakty a bližší podrobnosti jsou na serveru www.mamo.cz.
       

 "Přejeme všem ženám pevné zdraví a držíme palce, aby o něj svým odpovědným chováním dokázaly dobře pečovat," říká primář.
     

Vážení pacienti, přátelé, návštěvníci našeho webu,

ve spolupráci se specialisty Domažlické nemocnice a spolupracujících zdravotnických zařízení chceme pro vás pravidelně připravovat zdravotnická témata, která jsou nejčastěji zdrojem dotazů ze strany pacientů. Pokusíme se v nich o stručné shrnutí problematiky a také uvést náš aktuální pohled na dané téma.

Budeme rádi, pokud nám napišete (viz formulář v odkaze), o jaké téma byste měli zájem v budoucnosti, a my se pokusíme připravit podrobnosti. Těšíme se na vaše náměty. V kolonce téma vyberte "dotazy - odborník radí".

Dotaz - odborník radí

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.