Nemocnice Plzeňského kraje podporují prodloužení platnosti potřebných opatření vyplývajících z nouzového stavu

16. 2. 2021

VYJÁDŘENÍ NPK K NOUZOVÉMU STAVU

Nemocnice Plzeňského kraje podporují zachování stěžejních epidemiologických opatření vyplývajících z nouzového stavu.

„Vnímáme negativní postoj veřejnosti k mnohým vládním opařením, která jsou spojená s nouzovým stavem, a jsme si vědomi skutečnosti, že pokračování nouzového stavu odmítla poslanecká sněmovna. Domníváme se však, že jakákoliv forma významného rozvolnění aktuálních opatření nesporně povede ke zhoršení situace v nemocnicích, které jsou již nyní téměř před vyčerpáním veškerých kapacit. Podporujeme proto rozhodnutí hejtmanů prodloužit nouzový stav na dobu nezbytně nutnou a věříme, že společně s poslanci prosadí racionalizaci epidemiologických opatření, aby byla účinná, pochopitelná a zároveň aby se uvolnilo napětí ve společnosti způsobené frustrací z dopadů pandemie.“ shodují se ředitelé nemocnic Plzeňského kraje.

Mgr. Jaroslav Šíma, MUDr. Jiří Zeithaml, Dagmar Špédlová 
  MUDr. Petr Hubáček, Ing. Martin Grolmus

Proč nemocnice podporují prodloužení nouzového stavu s ohledem na protiepidemiologická opatření?

Vyjádření hejtmanky Plzeňského kraje Doc. Ilony Mauritzové 

„Opatření na zpomalení epidemie je třeba racionalizovat. Dát jim smysl, aby je lidé byli ochotni dodržovat. To je základ toho, po čem jsme jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak na úrovni krajů volali. Dohodnutá úprava opatření, mezi hejtmany a vládou, to podle mě v současném stavu splňuje. Vzhledem k epidemiologické situaci, kterou u nás v Plzeňském kraji máme, a především k situaci v našich nemocnicích, se musíme k nouzovému stavu přihlásit. Musíme udělat vše pro to, aby zdravotnictví ten nápor zvládlo. Zároveň cítím, že musíme být zodpovědným partnerem vůči sousednímu Bavorsku,“ komentuje výsledky jednání hejtmanů a vlády hejtmankaPlzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Usnesení Asociace krajů ČR k obnovení nouzového stavu

Rada Asociace krajů České republiky
 
1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu (NS) jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.
 
2. Konstatuje, že NS je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AKČR vyzývá Vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.
 
3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. 3. 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá Vládu ČR, aby NS využila především pro zajištění těchto kroků.
 
4. Vyzývá Vládu ČR, aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do CRS od 1. 3. 2021.
 
5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AKČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb kultury a amatérského sportu to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření. 
 
6. Vyzývá Vládu ČR, aby do 1. 3. 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AKČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.
 
7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. 2. 2021.
 
8. Vyzývá Vládu ČR k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.

 

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.