Nemocnice akutní péče budou čerpat ve výzvě REACT téměř 440 milionů korun

4. 11. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice akutní péče Skupiny NPK připravují ve spolupráci s organizací Centrální nákup Plzeňského kraje veřejné zakázky na nákup přístrojového vybavení, které budou pořizovat pomocí prostředků z programu IROP a konkrétně v rámci 98. výzvy REACT-EU. V ní uspěly Klatovská, Domažlická, Stodská i Rokycanská nemocnice s projekty v celkové hodnotě 438 milionů korun. Od letoška a nejpozději do konce roku 2023 pořídí například techniku pro operační sály, přístroje pro intenzivní péči, endoskopické vybavení, přístroje zobrazovacích metod, ale i navazující IT vybavení nebo související stavební úpravy. Program financuje nemocnicím projekty až do sta procent uznatelných výdajů.

   

Částečně se bude jednat o obnovu současných přístrojů, které už v nemocnici slouží, za modernější a například s vyšší výkonností, bezpečnější nebo s rozšířenými funkcemi. Zároveň ale budou nemocnice pořizovat i vybavení, které zatím nemají. Budou totiž rozšiřovat rozsah ambulatní i lůžkové péče.  Nemocnice budou vypisovat veřejné zakázky postupně v blocích. První soutěžené přístroje by mohly být dodány už na přelomu roku 2021 a 2022.

Cílem výzvy REACT-EU je s ohledem na potenciální civilizační hrozby rozvoj, modernizace a posílení takzvané páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče. Myšlena je i přímo schopnost reagovat na krizi související s pandemií onemocnění covid. „REACT počítá s rozdělením částky 21,7 miliardy korun. Je určena nemocnicím, které patří do takzvané páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, tedy nemocnicím s urgentními příjmy, kam patří i čtyři ze šesti krajských nemocnic,“ říká šéf nemocničního holdingu Jaroslav Šíma s tím, že střední a malé nemocnice v zemi mohly žádat o částku až 150 milionů korun.

Klatovská nemocnice - 145 milionů korun

Z nemocnic Plzeňského kraje se této částce nejvíce přiblížila Klatovská nemocnice, jejíž projekt má hodnotu přes 145 milionů. Z velké části modernizuje vybavení, které slouží v nemocnici od roku 2013, kdy se současná nová nemocnice otvírala. Mezi nejnákladnější části projektu patří modernizace a softwarová podpora přístrojů zobrazovacích metod, především počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) a to včetně systému PACS, který umožňuje digitalizovat a následně archivovat, třídit a hlavně bezpečně rozesílat výsledky zobrazovacích metod na potřebná zdravotnická pracoviště od ambulancí praktických lékařů až po specializovaná klinická oddělení.

„Přestože doufáme, že se již pandemie nemoci covid nevrátí v takovém rozsahu jako v prvním čtvrtletí, rozhodli jsme se z programu financovat i rekonstrukci a dovybavení virologické laboratoře, kde se mimo jiné provádí analýza testů nemoci covid metodou PCR,“ říká ředitel klatovské nemocnice Jiří Zeithaml. Laboratoř bude do budoucna sloužit i k analýze dalších virů nebo bakterií, jako například boreliózy, chlamydií, chřipky a podobně.

Domažlická nemocnice - 129 mil. Kč

Domažlická nemocnice přihlásila projekt v hodnotě 129 milionů korun. Nejdražší samostatnou položkou je systémový operační stůl s výměnnými deskami a nosností přes 200 kilogramů a dále dva skiagrafy (rentgenové přístroje). Významnou položkou je ale i suma za kompletní obměnu sterilizační techniky a endoskopickou techniku.

„Plánujeme rozšířit endoskopickou péči, a proto na jednu stranu nahrazujeme část diagnostických přístrojů za přístroje nové generace a zároveň rozšiřujeme endoskopické vybavení o zcela nové přístroje. Budeme pořizovat například nový videokolonoskop, videogastroskop, videolaryngoskop, videoendoskopickou sestavu a jiné a doplňujícím vybavením bude umělá inteligence, která dokáže vyhodnocovat velmi přesně obrazy a zjištěné parametry z trávicího traktu, aby mohl lékař co nejpřesněji diagnostikovat a zvolit postup léčby,“ popisuje ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Mimo operačního stolu pořizuje nemocnice i několik elektricky polohovatelných lůžek včetně intenzivních s nosností až 250 kilogramů. „Přibývá pacientů s nadměrnou hmotností. Chceme být na péči o ně připraveni, popřípadě se můžeme částečně zaměřit na péči o ně,“ doplňuje ředitel.

Jaké vybavení budou krajské nemocnice mj. pořizovat?

  • Vybavení operačních sálů – např. operační stoly (mj. trakční, s nosností 250 kg, gynekologické), operační sestavy (laparoskopické, artroskopické aj.), instrumentária – ruční nástroje (laparoskopie, hysteroskopie, akutní operativa aj.), osvětlení, vrtačky, sondy aj.
  • Vybavení pracovišť intenzivní péče – EKG, defibrilátory, plicní ventilátory, HFNO, resuscitační vozíky, odsávačky, infuzní technika, anesteziologické přístroje aj. 
  • Endoskopické vybavení – videogatroskopy, monitory, nahrávací zařízení, videokolonoskopy, sušicí a skladovací skříně, hysteroskop aj.
  • Laboratorní technika – analyzátory, mikroskopy, automatický pipetovač.
  • Přístrojové vybavení zobrazovacích metod - RTG přístroje (skiagrafy, skiaskopy, RTG ramena), sona, ultrazvuky, upgrade MRI a CT, systém PACS
  • Zdravotnická lůžka a křesla – elektricky polohovatelná lůžka, resuscitační, vyšetřovací, transportní, s nosností do 250 kg
  • Sterilizační technika – myčky a sterilizátory nástrojů
  • Návazné IT vybavení – software, monitory, síťová zařízení, jiné počítačové vybavení
  • Související stavební práce – stavení úpravy nezbytné pro instalaci vybraných přístrojových celků, vzduchotechnika aj. 

Stodská nemocnice - 99 mil. Kč

Stodská nemocnice bude pořizovat vybavení za zhruba 99 milionů korun. „Dotační program nám umožní pořídit mimo jiné potřebné přístroje a nově nabízet pacientům ortopedickou léčbu, konkrétně se bude jednat o operační zákroky, jako jsou artroskopie kolene, zápěstí a ruky. Do týmu chirurgického oddělení totiž nově přibyl erudovaný lékař, který má letité zkušenosti s léčbou pacientů v Německu a patří mezi několik vysoce specializovaných odborníků na chirurgii ruky v České republice,“ říká primář chirurgického oddělení Stodské nemocnice David Šmíd a doplňuje, že kromě zmíněného přístrojového vybavení pro artroskopie dojde z dotačního projektu i k obnově dalšího vybavení na operačních sálech. „To lékařům umožní bezpečnější provedení operací a současně to zvýší komfort pro pacienty,“ doplňuje primář.

Obnovu přístrojového vybavení ale zaznamenají i další oddělení nemocnice. Pro oddělení intenzivní péče mimo jiné monitory vitálních funkcí, lineární dávkovače, plicní ventilace nebo infuzní pumpy a pro lůžkové stanice také polohovatelná lůžka, některá s nosností 200 kilogramů.

Rokycanská nemocnice  - 65 mil. Kč

Rokycanská nemocnice požádala na svůj projekt o 65 milionů. „Budeme pořizovat například skiagraficko-skiaskopickou RTG stěnu nebo pojízdný rentgen. Jedná se o obnovu již starších zařízení za nové, která jsou samozřejmě na technické úrovni odpovídající současným možnostem i nárokům, to znamená jsou výkonnější, a přitom bezpečnější a mimo jiné s přímou digitalizací,“ říká náměstkyně pro lékařskou péči Rokycanské nemocnice Hana Perková.

Dále zmiňuje ultrazvukové přístroje například s kardiologickým modulem, pro všeobecné použití pro interní obory, pojízdný sonograf pro potřeby diagnostiky zejména na intenzivních lůžkách a podobně. „Částečně jde o obnovu, částečně o navýšení počtu přístrojů z důvodu rozšiřování lůžkové i ambulantní péče,“ doplňuje lékařka.

Níže ilustrační foto současného přístrojového vybavení 


Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.