Návštěvníci nemocnic musí i nadále nosit roušky

20. 7. 2020

KRÁTKÁ INFORMACE, OPATŘENÍ

Z důvodu relativně častého a zřejmě nevědomého nedodržování povinnosti nosit ve zdravotnických zařízení roušky připomínáme mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví k této povinnosti a děkujeme veřejnosti za jejich respektování. 

Nařízení Ministerstva zdravotnictví č. MZCR 16214/2020-5/MIN/KAN

S účinností ode dne 4. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby:

 • ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb,
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
 • poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou:

 • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
  jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této
  povinnosti,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné
  pro poskytování zdravotních služeb,
 • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti
  ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
  sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

   

 

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.