Memorandum podpoří rozvoj nemocnic

15. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Plzeňský kraj, ředitelé nemocnic akutní péče, starostové měst, kde nemocnice sídlí, a zástupce Nemocnic Plzeňského kraje podepsali memoranda, jejichž smyslem je deklarace spolupráce na rozvoji nemocnic. Jedná se konkrétně o Klatovskou nemocnici, Domažlickou nemocnici, Stodskou nemocnici a Rokycanskou nemocnici.

Máme zájem na poskytování další podpory pro činnost a rozvoj nemocnice, s cílem posílit pozici nemocnice jakožto silného a stabilního zdravotnického zařízení a perspektivního zaměstnavatele," uvádí se v memorandech. Každé z měst – Klatovy, Domažlice, Stod a Rokycany – spolu s Plzeňským krajem se v memorandu zavazují podpořit rozvoj nemocnic například zkvalitněním a zkrácením dopravní dostupnosti nemocnice pro občany z širšího okolí či podporou bydlení pro zaměstnance nemocnice v místě samém.

Plzeňský kraj bude dále rozvíjet všechny své nemocnice. V současné době zažívá zdravotnictví v celé zemi těžké časy, zejména kvůli nedostatku zdravotnického personálu a lékařů. Abychom tyto problémy překonali, je pro nás nezbytně nutné spolupracovat se starosty měst a obcí," říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Ti, kteří jednotlivá memoranda podepsali, také tímto aktem vytvořili pracovní skupinu. Tato pracovní skupina bude průběžně spolupracovat na dosažení cílů uvedených v memorandu a jednou ročně se na společném jednání budou také vyhodnocovat dosažené výsledky a budou zde také konzultovány další možnosti rozvoje a podpory na následující období.

Pracovní skupiny (zároveň podpisy pod memorandy)

Klatovská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Rudolf Salvetr – starosta města Klatovy
 • Jiří Zeithaml – předseda představenstva Klatovské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Domažlická nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Zdeněk Novák – starosta města Domažlice
 • Petr Hubáček – předseda představenstva Domažlické nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

  

    
Stodská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Jiří Vlk – starosta města Stod
 • Alan Sutnar – předseda představenstva Stodské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Rokycanská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Václav Kočí – starosta města Rokycany
 • Jaroslav Šíma – předseda představenstva Rokycanské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.