FZS ZČU: Díky spolupráci FZS a Nemocnic Plzeňského kraje jsou studenti ještě lépe připraveni do praxe

5. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA ZČU

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni zintenzivňuje spolupráci s Nemocnicemi Plzeňského kraje. V rámci nově zavedených pravidelných kulatých stolů s významnými lékaři z Plzeňského kraje mají studenti jedinečnou příležitost získat praktické informace týkající se specifických zdravotních problémů, jejich diagnostiky i léčby, a doplnit si tak penzum informací získávaných při výuce a praxích.

Studium na Fakultě zdravotnických studií je s ohledem na nabízené studijní programy připravující budoucí profesionály – nelékařské zdravotnické pracovníky k výkonu jejich vlastní praxe koncipováno vedle teoretické roviny především prakticky. Praktická výuka a nácviky probíhají jak v odborných učebnách, tak v nově zřízeném simulačním centru fakulty, které je vybaveno moderním skiagrafem a simulátorem sanitního vozu. Vedle toho studenti absolvují pravidelně praxi na příslušných pracovištích poskytovatelů zdravotnické péče. Jako nadstavbu se fakulta rozhodla zprostředkovat jim kontakt s předními odborníky, lékaři, kteří působí v Plzeňském kraji.

„Smyslem projektu je přiblížit reálnou praxi studentům. Ačkoliv sami intenzivně působí na vybraných pracovištích v rámci své praxe, chceme jim dát příležitost diskutovat specifické problémy, případové studie i situace, s nimiž například neměli možnost se dosud setkat a které se vyskytují ojediněle. Jako přidanou hodnotu spatřujeme možnost přímo diskutovat s vybraným odborníkem, klást mu dotazy a probádat dané téma do hloubky,“ uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Právě kulaté stoly jsou takovou příležitostí pro všechny studenty fakulty. První proběhl již v prosinci. Jeho hostem byl primář oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner, který se věnoval tématu osteoporózy. „Jelikož se akce setkala s velmi pozitivní zpětnou vazbou samotných studentů, dohodli jsme se s vedením Nemocnic Plzeňského kraje, že se bude konat pravidelně, a to celkem pětkrát v průběhu akademického roku, tedy v průměru jednou za dva měsíce,“ vysvětluje děkan Lukáš Štich. 

Další kulatý stůl povede uznávaný nefrolog Jan Vachek z Klatovské nemocnice, který se studeny pohovoří na téma Ledviny a jejich onemocnění. Setkání proběhne 12. února 2020 od 14 hodin v učebně HJ 100, v sídle fakulty v Husově 11, Plzeň.

Kulaté stoly jsou zároveň pro studenty inspirací vzhledem k jejich vlastní praxi, neboť mají možnost získat informace o vybraných pracovištích řady nemocnic v kraji, kde následně mohou vykonávat svoji praxi, případně zvážit budoucí profesní angažmá.

„S Fakultou zdravotnických studií spolupracujeme dlouhodobě a myslím, že se spolupráce oboustranně vyplácí. V Nemocnicích Plzeňského kraje studenti realizují svoje odborné praxe, které jsou povinnou součástí jejich výukových plánů. Vážíme si spolupráce s fakultou také v oblasti vzdělávání a odborné spolupráce. V současné době je například v přípravě kulatý stůl určený studentům FZS, který se zaměří na onemocnění ledvin a jejich léčbu, se studenty bude diskutovat nefrolog a primář interny Klatovské nemocnice MUDr. Jan Vachek,“ uvádí předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

V zavedené tradici kulatých stolů bude Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Nemocnicemi Plzeňského kraje pokračovat i v následujícím akademickém roce. Pozitivní zpětnou vazbou pro organizační tým je především to, že se jedná o akci, která je pro studenty dobrovolná, a přesto se setkává s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.

„Kulaté stoly a jim podobné akce vnímáme jako důležitý přínos pro rozvoj našich studentů, kteří v okamžiku, kdy opustí akademickou půdu, budou pracovat s pacienty a klienty na vybraných pracovištích. Jakákoliv možnost rozšíření obzorů je vítána.  Naším cílem je co nejefektivnější a nejkvalitnější příprava budoucích zdravotnických pracovníků. Jsme skutečně rádi, že Nemocnice Plzeňského kraje náš zájem sdílení a pomáhají nám naše studenty, dost možná některé své budoucí zaměstnance, vzdělávat a rozvíjet,“ uzavírá děkan fakulty Lukáš Štich.

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.