Domažlická nemocnice nově zajišťuje převozy nemocných a raněných

18. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Domažlická nemocnice má od uplynulých dnů nové „oddělení“ pečující o pacienty. Provozuje nově zdravotnickou dopravní službu, která se zabývá převozem raněných, nemocných či rodiček k lékaři či vyšetření. Službu dosud v regionu zajišťovala jako svoji doplňkovou činnost záchranka. Změna provozovatele přinese výhody jak samotné nemocnici, tak i přepravovaným pacientům.

Zdravotnická dopravní služba primárně nezajišťuje přepravu osob v přímém ohrožení života. Převáží ale pacienty, kteří vyžadují neodkladnou péči. Vozí je třeba z domova k lékaři nebo na specializovaná vyšetření či ošetření a také mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud pacienti nemají možnost dopravit se k lékaři po vlastní ose nebo to neumožňuje jejich zdravotní stav, je převoz bezplatný a hradí ho zdravotní pojištění. Sanitu si ale mohou objednat i samoplátci.

Dále je zdravotnická dopravní služba sekundární součástí integrovaného záchranného systému a v případě potřeby se účastní zásahů při hromadných neštěstích nebo jiných krizových situacích. A její asistenční služby mohou využít i pořadatelé kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí, kde je vyžadován zdravotnický dozor.

„Máme k dispozici 12 sanitek, řidiče proškolené v poskytování první pomoci a dispečerky, které zajišťují efektivní využití vozů a minimální čekací doby klientů,“ popisuje vedoucí řidič zdravotnické dopravy Domažlické nemocnice Miloslav Kundrát.

Zdravotnická záchranná služba se této služby vzdala, neboť to pro ni byla jen vedlejší činností. Naopak pro nemocnici v Domažlicích je důležité službu rozvíjet, neboť drtivá většina transportů směřuje právě tam nebo případně do sesterských nemocnic v Klatovech a Stodu.

„Tím, že se dopravní služba začlenila přímo do struktury nemocnice, můžeme její provoz v návaznosti na naše ambulance i lůžková oddělení zefektivnit. Například dispečerky objednávají transporty i v souvislosti s potřebami jednotlivých pracovišť, nebo mohou po konzultaci s odděleními lépe spojovat transporty pacientů ze stejných lokalit,“ říká ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček. „Nebo třeba v případě, že vezeme pacienta do Klatov na dialýzu, vůz tam namísto čekání obsluhuje klatovské pacienty. Cílem je vozy maximálně využívat jak časově tak kapacitně,“ doplnil.

Přínosná je i skutečnost, že se řidiči stali členy jednoho týmu zdravotníků nemocnice. Jsou tak intenzivněji zapojeni do manipulace s přepravovanými osobami. „Pomáhají více s překlady třeba imobilních pacientů na lůžková oddělení. A další významnou výhodou je, že v rámci nemocnice se budou lépe vzdělávat přímo v poskytování zdravotní péče a zvýší se jejich kompetence zdravotníků,“ říká dále ředitel nemocnice.

Do budoucna také plánuje získat akreditaci pro vzdělávání řidičů dopravy raněných a nemocných. „Zájem lidí o proškolení v této specializované profesi je relativně velký. Školení ale moc subjektů nenabízí a jsou tak docela dlouhé čekací lhůty. Rád bych, abychom v budoucnu vychovávali tyto řidiče-zdravotníky sami,“ dodává Petr Hubáček.    

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.