Domažlická nemocnice zrychlí ošetření ambulantních pacientů. Akutní stavy vyšetří primárně na urgentním příjmu

6. 1. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pacienty přicházející do Domažlické nemocnice s akutními potížemi čeká od příštího týdne nový režim příjmu. Místo do odborných ambulancí zamíří napřed do ambulance urgentního příjmu k takzvané triáži. Dle typu potíží jsou pak předáni do konkrétní ambulance a dle závažnosti jsou buď upřednostněni, nebo naopak upozaděni oproti dalším čekajícím pacientům. Průměrná doba čekání se tímto zkrátí. Platí to i pro ošetření v rámci lékařské pohotovosti. Urgentní příjem je totiž k dispozici nonstop včetně nočních hodin a víkendů.

„Každý pacient v akutním stavu s potížemi chirurgického nebo interního charakteru by měl nově zamířit k triáži urgentního příjmu, který je přímo ve vestibulu vlevo za hlavním vstupem do nemocnice,“ popisuje ředitel nemocnice MUDr. Petr Hubáček. „Zde odebere zdravotník od klienta anamnézu. Vyptá se na potíže a změří životní funkce, například tlak, puls, saturaci, tělesnou teplotu nebo dle potřeby i glykémii nebo provede antigenní test, vytvoří triážní zprávu a předá pacienta do příslušné odborné ambulance. Pokud je stav závažný, jde okamžitě na řadu. Pokud není, jsou upřednostněni pacienti v těžších stavech. Triáž takto rozděluje pacienty dle závažnosti do pěti skupin,“ doplňuje ředitel.

Urgentním příjmem prochází nově všichni pacienti s akutními potížemi, kteří přijdou nebo přijedou do nemocnice sami nebo je přiveze sanitka, ale nejsou přitom v ohrožení života. Přiváží-li pacienta záchranka, míří jako dosud přímo na emergency, tedy akutní příjem ARO.

Jak urgentní příjem používat a koho se týká?

Pacienti v akutním stavu (náhlé bolesti, náhlé zdravotní komplikace, úraz) jdou primárně do ambulance urgentního příjmu (triáž) ve vestibulu.

Po triážním vyšetření jsou dle potíží a potřeby odesláni do odborné ambulance, kde už o nich vědí a dle priority (pět skupin dle závažnosti) vezmou k ošetření.

Urgentní příjem se netýká pacientů, kteří …

  • … jdou na kontrolu nebo jsou k ošetření či vyšetření předem objednáni (neakutní stavy). Ti jdou přímo do ordinace, kam jsou objednáni.
  • … jdou k praktickému lékaři, u něhož jsou registrovaní. Ti jdou přímo ke svému ošetřujícímu lékaři.
  • … přijíždí do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou (zejm. pacienti v ohrožení života). Směřují přímo na emergency.
  • A zatím se netýká ani dětských pacientů a pacientek s akutními gynekologickými potížemi. Do triáže urgentního příjmu budou zařazeni/y až po zkušební době v průběhu 1. kvartálu 2023.

Triáž urgentního příjmu není určena pacientům, kteří nejsou v akutním stavu a přicházejí buď na kontroly, nebo jsou k vyšetření nebo ošetření předem objednáni. A netýká se ani pacientů, kteří jdou do ordinace praktického lékaře, u něhož jsou registrováni. V lednu se urgentní příjem týká zatím jen dospělých pacientů a pacientek mimo gynekologické potíže. Pro dětské pacienty a gynekologické pacientky začne urgentní příjem fungovat později.

Přínosem triáže je urychlení primárního vyšetření, které se uskuteční v řádech minut od příchodu do nemocnice, a zařazení pacienta dle priority (pět stupňů) k dalšímu odbornému vyšetření. „V čekárnách běžných ambulancí není vždy možné stanovit ideální pořadí pacientů dle priorit,“ doplňuje ředitel nemocnice. V nočních hodinách nebo o víkendech pak může zdravotník urgentního příjmu v případě potřeby rychle zavolat odborného lékaře, který je v dané chvíli například na lůžkovém oddělení. Urychlí se tak ošetření v rámci pohotovostní služby. Velkým benefitem je, že prakticky ihned po příchodu do nemocnice je každý pacient registrován a základně vyšetřen v triážním centru.

Ambulance urgentního příjmu je ve vestibulu nemocnice vlevo za hlavním vchodem. Oznámení příchodu pacienta probíhá zatím přes okénko a následně je pozván do ambulance k triáži. V dalších měsících bude příjmová ambulance rozšířena a zcela oddělena. Triáž ale chceme rozvíjet i organizačně. V tuto chvíli proto hledáme pro toto pracoviště do našeho týmu další zdravoitníky.  

Index závažnosti poruchy zdraví pro stanovení priority ošetření

  • Všichni nemocní s náhlou změnou zdravotního stavu (akutní stav) se registrují v TRIAGE CENTRU (urgentní příjem). Během krátké doby bude provedeno tzv. třídění, kdy každému příchozímu bude přiřazena priorita dle výše uvedeného systému. Pacienti pak budou voláni k lékaři na vyšetření/ošetření dle závažnosti jejich stavu. Čas uvedený v tabulce je nejvyšší čas čekání na vyšetření/ošetření odborným lékařem.
  • Zdravotní stav se vyvíjí v čase a je možná změna priority.
  • Pacienti ve vážnějším stavu jsou ošetřováni přednostně, a to bez ohledu na dobu, kdy byli zaregistrováni.
Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.