Nemocnice se vrací k běžnému provozu. Obnovuje ambulantní péči o neakutní pacienty a chystá plánované operace

22. 4. 2020

AKTUALITA, OBNOVA PÉČE

Domažlická nemocnice se od tohoto týdne postupně vrací k běžnému provozu a začíná opět poskytovat péči i pacientům, jejichž léčbu či ošetření bylo možné v uplynulýh dnech dočasně posunout. Od středy začaly ambulantní provozy a poradny opět ošetřovat všechny pacienty, v pátek se spustí plánované operace a od začátku května zahájí pozvolna provoz ambulantní část rehabilitačního oddělení. S nárůstem operací se zvýší i spotřeba krve.

„Pro pacienty ani nemocnici není dobré přespříliš odkládat ani tu řekněme ne úplně akutní péči. Při dodržování adekvátních hygienicko-epidemiologických opatřeních se můžeme pomalu vracet k normálnímu režimu. Kdyby se ale situace jakkoli zhoršovala, jsme připraveni to rozvolňování péče zbrzdit nebo se případně i vrátit do dosavadního režimu. Všechny uvedené záměry restartu neakutní péče proto berme jako orientační,“ říká ředitel nemocnice Petr Hubáček s tím, že ale nadále přetrvávají důležitá epidemiologická opatření.

Opatření

„I nadále monitorujeme pacienty a provádíme triáž na pacienty bez příznaku nemoci Covid-19 a na pacienty suspektní, u nich je patrné nějaké riziko nákazy. Zároveň platí, že pokud to není nezbytně nutné, neměli by nás navštěvovat pacienti s nařízenou karanténou a jiní rizikoví pacienti, jako jsou pendleři nebo řidiči mezinárodní dopravy a kvůli vlastní bezpečnosti i starší pacienti nad 65 let. A samozřejmostí zůstává nošení roušky a dodržování hygienických opatření,“ popisuje ředitel.

Zpřísněná bezpečnostní opatření bude dodržovat i personál. Ten bude nadále používat ochranné prostředky a pomůcky, a pokud to nebude pro ošetření nezbytně nutné, bude minimalizovat přímý kontakt s pacientem. 

Z důvodu bezpečnosti zdravotníků bude každý operovaný pacient před plánovanou operací odebrán a testován na nákazu koronavirem. Výsledky by měla mít nemocnice v řádech hodin. Pokud by byl u pacienta výsledek testu pozitivní, bude operace dále odložena (netýká se akutních neodkladných operací).

Ambulance

V uplynulých dnech ošetřovaly ambulance pouze pacienty s akutními zdravotními potížemi. Neakutním pacientům poskytovali lékaři konzultace telefonicky nebo mailem. Od středy 22. dubna jsou ambulance i poradny opět v běžném provozu a mohou přicházet i další pacienti např. chroničtí, na kontroly, ke konzultacím apod. Je ale doporučeno se předem telefonicky domluvit, nebo kde je to nutné, objednat.

Rehabilitace

Rehabilitační oddělení zatím stále ošetřuje výhradně hospitalizované pacienty. Ambulantní terapie jsou pozastavené. V omezené míře se obnoví opět od 4. května. „Pomalu obvoláváme pacienty, kterým byl proces terapií přerušen, a domlouváme s nimi nové termíny.  Objednávat budeme zatím ty nejpotřebnější a jen na vybrané procedury. Provoz bude zpočátku v omezeném stavu, aby se tu pacienti pokud možno nestřetávali ať už v čekárnách nebo při procedurách,“ říká vedoucí lékařka rehabilitačního oddělení Iveta Holečková.  

Plánované operace

Chirurgické i gynekologické oddělení provádělo všechny akutní neodkladné operace, při nichž by prodlením docházelo ke zhoršení zdravotního stavu. Už od pátku 24. dubna ale začne provádět i neakutní plánovanou operativu. „Pacienti, kterým byl zákrok odložen, nás nemusí sami od sebe kontaktovat. Budeme volat my je a nabízet jim nejbližší možné termíny. Zároveň už nabízíme předoperační vyšetření a termíny i novým pacientům. Jsme připraveni v nejbližších dnech plán operací dle potřeby i případně zintenzivnit,“ popisuje Petr Hubáček

Dárcovství krve

S obnovením plánované operativy souvisí i vyšší spotřeba krve, kterou Domažlické nemocnici poskytuje transfuzní oddělení Klatovské nemocnice. „Vyzýváme proto dárce, kteří chodí darovat do Klatov nebo na výjezdové odběry a cítí se být zdraví a splňují současná zpřísněná opatření pro dárce, aby se vrátili k běžnému režimu dárcovství a začali opět darovat v obvyklé frekvenci,“ doplňuje ředitel. Info o možnosti darovat krev a termíny výjezdových odběrů jsou zde: https://klatovy.nemocnicepk.cz/krev/


Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.