Akreditovaná pracoviště

Domažlická nemocnice je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře i nelékařských zdravotnických povolání. 

Nemocnice má akreditaci:

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz v sekci Pro odbornou veřejnost v kapitolách Věda a lékařská povolání nebo Ošetřovatelství a nelékařská povolání.

Seznam akreditací – LÉKAŘI

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do ...
Interní

I. typ

9.2021
Chirurgie

I. typ

11.2024
Radiologický

I. typ

9.2021

Seznam akreditací – NELÉKAŘSKÝ ZDRAV. PERSONÁL

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do
Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v intrerních oborech 

praktická část OM1, OM2, OM3

12.2023
Příprava porodních asistentek

praktická část

10.2023
Fyzioterapeut

aplikovaná fyzioterapie

9.2023

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.