Akreditovaná pracoviště

Domažlická nemocnice je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře i nelékařských zdravotnických povolání. 

Nemocnice má akreditaci:

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz v sekci Pro odbornou veřejnost v kapitolách Věda a lékařská povolání nebo Ošetřovatelství a nelékařská povolání.

Seznam akreditací – LÉKAŘI, FARMACEUTI

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do ...
Vnitřní lékařství / Interna

I. typ

II. typ

5.2027

2.2023

Chirurgie

Chirurgie

Traumatologie

I. typ

II. typ

-

9.2024

5.2025

2.2026

Pediatrie

Neonatologie

I. typ

9.2025
Radiologie

I. typ

II. typ

6.2025

v jednání

Praktická část aprobační zkoušky

Interna, Chirurgie, ARO, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie a neonatologie

5.2024

Lékárna

I. typ

3.2026

Seznam akreditací – NELÉKAŘSKÝ ZDRAV. PERSONÁL

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do
Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v interních oborech 

praktická část OM1, OM2, OM3

12.2023
Příprava porodních asistentek

praktická část

10.2023
Fyzioterapeut

aplikovaná fyzioterapie

9.2023

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.