Společná výzva LÉKAŘŮM A ZDRAVOTNÍKŮM

5. 3. 2021

Vážené kolegyně, kolegové – ambulantní lékařky, lékaři, sestry a ostatní,

obracíme se na Vás společně v situaci, kdy celé území našeho Plzeňského kraje čelí dosud největšímu náporu nemoci Covid-19 za celou dobu běžící pandemie. Situace ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních (krajských, soukromých i státních) našeho kraje je, i přes enormní snahu personálu a neustálé otevírání dalších „covidových“ jednotek intenzivní i standardní péče, na svém limitu. Při současném nárůstů nově diagnostikovaných pozitivních pacientů, v průměrné výši až 1500 případů denně a příjmů do nemocnic více než 15 lidí za den, lze očekávat v řádu několika dnů naprosté naplnění všech kapacit. Velmi si přejeme, aby tato situace nenastala, ale již teď byla zastavena veškerá plánovaná operativa a bohužel i semiakutní (například onkologické) výkony. Lékařský, nelékařský i laboratorní personál je naprosto přetížen.

Došlo bohužel i ke změně věkových kategorií, které jsou nyní infekcí Covid-19 nejvíce zasaženy. Zatímco dříve majoritní skupina ve věku 65+ je na relativním ústupu, do popředí se dostaly kategorie 45 - 59 let a také kategorie 5 - 9 let. Významným způsobem se zhoršil průběh nemoci u velkého počtu mladých a relativně zdravých pacientů, jejichž hospitalizace je nyní bohužel zcela běžná, a to i na jednotkách intenzivní péče! Enormně roste počet lidí, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci (ECMO, HFNO) a další invazivní způsoby saturace jejich zdravotního stavu.

V kraji se nyní masivně šíří tzv. britská mutace koronaviru, vyznačující se zejména nebývale vysokou a snadnou transmisivitou, která dosahuje až o 70 % vyšší míry oproti původní mutaci.

V této nanejvýš kritické situaci je zcela zásadní udržet v chodu lůžková zdravotnická zařízení. I přes relativně přísná opatření se stále zatím nedaří zastavit počty nově hospitalizovaných, kdy denní saldo přírůstků činí v kraji průměrně 15 nových pacientů. Počet aktuálně hospitalizovaných je k dnešnímu dni 660. Za této situace je tak na místě nejen zodpovědné chování každého člověka, ale i další, dosud nevyužívané nástroje. Dovolte nám Vás proto společně požádat, abyste zvážili možnost Vašeho dočasného zapojení do práce v lůžkových zařízeních našeho kraje. Jsme si plně vědomi, že se jedná o zcela mimořádný institut, nicméně současná situace jej, podle našeho názoru, vyžaduje.

V rámci kraje je ještě možnost vytvoření některých menších „covidových“ oddělení, ovšem chybí nutný zdravotnický personál (lékařský i nelékařský). Víme, že ve Vašich ordinacích poskytujete zdravotní péči velkému množství Vašich pacientů, zpracováváte zvýšenou související administrativu a snažíte se pomáhat, jak je to jen možné. Přesto právě v tuto chvíli žádáme a prosíme o Vaši pomoc! Máte-li alespoň malou možnost pomoci zatím zejména na necovidových odděleních (třeba jen jeden den v týdnu), žádáme Vás, učiňte tak. Vyplňte formulář https://sberdat.plzensky-kraj.cz/public/?id=pomocluzka. Vámi uvedené údaje budou předány lůžkovým zdravotnickým zařízením, jejich pracovníci vás budou kontaktovat a domluví s vámi podrobnosti spolupráce

Ať se rozhodnete jakkoli, za Vaše nasazení, ochotu a práci Vám děkujeme a přejeme Vám i Vašim blízkým co nejpevnější zdraví.

S úctou

 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. hejtmanka Plzeňského kraje

 Mgr. Michal Bartoš ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 

 Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. krajský koordinátor intenzivní péče, přednosta KARIM FN Plzeň 

 MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. ředitel FN Plzeň

 Mgr. Jaroslav Šíma, MBA Nemocnice Plzeňského kraje

 

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.