Máme víc zdravotníků a rozšiřujeme péči, hodnotí loňský rok Marek Kýhos

13. 1. 2020

ROZHOVOR

Přelom roku je vždy obdobím bilancování předchozích 12 měsíců. Předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos proto udělal i krátké ohlédnutí za rokem 2019. Jaké důležité události se staly v krajských nemocnicích?

    
Evergreenem zdravotních témat je debata o personálu. Jak se s úbytkem zdravotníků na českém trhu vyrovnávají nemocnice?

Vzhledem k tomu, že se v našem kraji pěstuje panika o exodu lékařů a sester a některá média pravidelně zmiňují hypotetické byť ničím nepodložené možnosti uzavírání oddělení a kolem nemocnic se uměle vytváří aura nejistých zaměstnavatelů, tak přilákat personál za těchto podmínek není snadné. Nicméně loňský rok lze v tomto směru považovat za vydařený. Poprvé za několik uplynulých let u nás počet zdravotnického personálu neklesal, ale naopak mírně vzrostl z předloňských 1440 na současných zhruba 1455.

Projevilo se to někde řekněme i kvantitativně, v rozšíření péče?

Například díky dohodám se zajímavými lékařskými osobnostmi jako je cévní chirurg doktor Čechura, přední český endokrinolog a imunolog profesor Šterzl nebo profesor Rušavý, což je diabetolog a odborník na klinickou výživu, se podařilo v Klatovech, Stodu a Rokycanech nově otevřít nebo rozšířit provoz šesti ambulancí. V době rostoucího podílu ambulantní péče je to dobrý krok.

Dále se vedení Rokycanské nemocnice podařilo ke konci roku otevřít lůžkovou stanici C interního oddělení, která byla z důvodu chybějících sester dva a půl roku zavřená. A mnohé nasvědčuje tomu, že se letos podaří otevřít v Rokycanech i oddělení následné péče, o což se dlouhodobě snažíme. Dále se v Klatovech v únoru otevře zcela nová kapacita - oddělení zdravotně sociálních lůžek. A ve Stodu se zvýší kapacita rehabilitačního oddělení.  

Ke konci roku se skloňovalo uzavření dětského oddělení ve Stodu.

Dětské oddělení ve Stodu funguje. Je pravda, že ho krátce po sobě opustily dvě lékařky, kdy důsledkem bylo omezení dětské lékařské pohotovosti a změny režimu lůžkové stanice na denní stacionář. Důležité ovšem je, že s výjimkou nočních hodin a víkendů zajistí Stod dětské pacienty tak jako dříve. Toto omezení je dočasné. Pediatry sháníme. A je třeba k tomu i dodat, že porodnice funguje beze změn, bez omezení.

Koho teď ještě aktuálně hledáte?

Chceme být připraveni na běžnou fluktuaci, chceme předcházet skutečné personální krizi v českém zdravotnictví, která přichází, a chceme dál rozšiřovat péči lůžkovou a i ambulantní. Z těchto důvodů rádi přijmeme lékaře různých odborností, sestry všeobecné i praktické a také ošetřovatelky. Tato poptávka je a už asi i bude permanentní.

Pokud ale chcete jednu konkrétní pozici v konkrétním místě, tak aktuálně doplňujeme tým interního oddělní v Domažlické nemocnici. Oslovujeme internisty nebo i intenzivisty.

Máte pro ně speciální bonus v podobě top bydlení. Je to tak?

Město po vzájemné dohodě staví pro nemocnici devět rodinných domů. Budou v nich s rodinami bydlet zdravotníci, kteří budou pracovat v Domažlické nemocnici. Rodinné domy jsou jen jednou z forem pomoci s bydlením, které nemocnice v Domažlicích nabízí. Pokud třeba přijde někdo sám bez rodiny, je zvyklý na byt nebo by chtěl v regionu zakořenit a vybudovat si dům dle svých představ, umíme pomoci jak s hledáním nájmu v bytě či koupí bytu, tak i s hledáním stavebního pozemku.

Z toho vyplývá, že hledáte zdravotníky i mimo region?

Samozřejmě, pracovní trh je téměř vyčerpán. My vidíme nějakou situaci u nás, ale ona v mnoha jiných krajích i některých větších městech je daleko horší. Naše nemocnice jsou ještě stabilizované, ale jinde skutečně omezují péči a personál je značně nespokojen. Proč tedy ty lékaře a sestry nepozvat žít k nám? Třeba právě v Domažlicích je prakticky nová nemocnice, skvěle přístrojově vybavená. Byl jsem tam s lékaři z pražských klinik a žasli, jak dobře vypadá okresní nemocnice pár kilometrů od hranic. Navíc je tam okolo hezká příroda, ve městě plná občanská vybavenost, z práce domů za pět deset minut. Nemovitosti jsou tam cenově dostupné. Nabízíme náborový příspěvek. A teď máme navíc nové rodinné domy.


Když budeme dál bilancovat, co ještě nemocnice Plzeňského kraje loni zásadního potkalo?

Začnu tím, co je nepotkalo. Velkou část energie a času jsme věnovali přípravě fúze tří největších nemocnic. Fúze by napomohla právě v řešení personálních otázek, přinesla by určité provozní úspory, ale hlavně byly předjednány nové výhodné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Bohužel se tento za nás dobře připravený záměr nepodařilo prosadit a zrealizovat. Jsme tedy v horší situaci, než jsme chtěli být, ale pracujeme dál. 

Jinak loni jsme v nemocnicích v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Svaté Anně v Plané ošetřili nebo vyšetřili přes 300 tisíc pacientů, provedli bezmála 13 tisíc operací, byli jsme u narození necelých 18 stovek dětí a o více než 30 tisíc pacientů jsme pečovali přímo na lůžkách.

Abychom nabízeli stále lepší péči, nakoupili jsme loni přístroje a vybavení za téměř 190 milionů korun. Zejména ve Stodu se stavebně modernizovaly prostory pro pacienty i personál a dokončuje se rekonstrukce rehabilitace. Rehabilitaci včetně bazénu rekonstruovala i Svatá Anna. Ta pořizuje i 60 nových elektricky polohovatelných lůžek.

V Horažďovicích dokončili postupnou modernizaci pokojů, v nichž budovali každý rok ve dvou třech pokojích sociální zařízení. Domažlická nemocnice získala v srpnu certifikaci ISO, navíc od mezinárodně uznávaného auditora TÜV SÜD. Klatovská nemocnice dokončila rekonstrukci zaměstnaneckého penzionu. A důležitá věc: Rokycanská nemocnice má od Plzeňského kraje na nejbližší roky příslib kompletní rekonstrukce.

A v neposlední řadě byť tedy v posledních dnech roku obhájily Rokycanská, Stodská a Domažlická nemocnice opětovně akreditace pro vzdělávání lékařů ve stěžejních oborech interny a chirurgie. To umožňuje přijímat mediky, aby u nás pracovali a jejich praxe se započítávala mezi povinnou předatestační přípravu. Vzdělávací akreditace zvyšují atraktivitu zaměstnavatele u mladých lékařů. Snad se pozitivně projeví na jejich zájmu začít kariéru právě u nás. 

   


Nemocnice také začaly nově provozovat vlastní zdravotnickou dopravní službu.

Domažlická nemocnice skutečně převzala od záchranky, pro kterou to byla vedlejší aktivita, deset sanitek, zkušené řidiče a dispečerky, kteří dál dělají svoji práci jen nově pod hlavičkou nemocnice. Nemocnici se to vyplácí, protože může lépe a efektivněji plánovat jak převozy, tak i objednávky takto dojíždějících pacientů na plánovaná vyšetření či ošetření. A abychom dispečink využili co nejlépe a optimalizovali i převozy mezi nemocnicemi, hlavně na trase Domažlice, Stod, Plzeň, tak do systému byly v závěru roku zapojeny i sanitní vozy Stodské nemocnice. Tato novinka se ještě ladí, aby byla přínosná jak pro samotnou dopravu a nemocnice, tak i pro pacienty.

Už jste zmínil i některé události, které čekají krajské nemocnice v roce 2020. Chcete ještě něco doplnit?

Myslím, že stojíme na prahu roku, který přinese plno pozitivních věcí nejen směrem k pacientům, ale ve velké míře i k zaměstnancům a to nejen novým, ale hlavně stávajícím. Úsilí, které jsme loni směřovali do přípravy fúze, chceme letos využít hlavně směrem ke zdravotníkům a vůbec pracovníkům nemocnic. Chtěl bych jim opět poděkovat za píli, obětavost, za oddanost své profesy a svému poslání a do roku 2020 popřát pevné zdraví, chuť do práce i do života a řadu osobních i pracovních úspěchů.

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.