Přístroje za 160 milionů korun už slouží pacientům

11. 6. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Přesnější a rychlejší diagnostiku, šetrnější a efektivnější léčbu nebo úplně nový typ péče či vyšetření. To vše umožní stovky kusů zdravotnické techniky a souvisejícího spotřebního materiálu, které v uplynulých měsících nakoupily s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nemocnice v Domažlicích, Klatovech a Stodu. Od června už slouží všechny tyto přístroje v hodnotě zhruba 160 milionů korun pacientům.

Nemocnice pořizovaly s využitím dotace ve výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“ přístroje na podporu a monitorování životních funkcí pro pracoviště intenzivní a resuscitační péče, zařízení pro radiodiagnostická oddělení, jednotlivé nástroje i kompletní celky pro operační sály, rehabilitační zařízení nebo vybavení laboratoří, ambulancí i lůžkových stanic. Celkem se jednalo o zhruba 200 druhů přístrojů, nástrojů a zařízení.

Přes 800 kusů přístrojů

  nemocnice / ukazatel       typy přístrojů     kusy     celková hodnota  
  Domažlická 53 druhů 250 42 milionů korun
  Klatovská  158 druhů 276 74 mil.
  Stodská 65 druhů 290 44 mil.
  Celkem 193 druhů*  816 160 mil. Kč

*nejedná se o prostý součet; některé druhy přístrojů pořizovaly všechny nemocnice 

       

Nemocnice v Domažlicích nakoupila 250 kusů přístrojů za 42 milionů korun. Mimo jiné pohyblivý chodník pro nácvik chůze v rámci rehabilitace, lineární dávkovače, ultrazvuk, endoskopy či laparoskopickou věž. „Částečně se jedná o obměnu starších přístrojů. Nová generace nabídne pokročilejší funkce, budou rychlejší, přesnější. Z části ale jde o nová zařízení. Chceme rozšířit gynekologickou i chirurgickou operativu,“ říká ředitel nemocnice Petr Hubáček.

Hodnota 290 kusů přístrojů nakupovaných ve Stodské nemocnici je 44 milionů korun. Patří sem například mobilní rentgen pro traumatologické operace, desítky nových elektricky polohovatelných lůžek včetně antidekubitních matrací a stolků, plicní ventilátory, bicyklový ergometr, videogastroskopy a videokolonoskopy. „Obnovou a modernizací nejenže nabízíme lepší péči, ale také naše zdravotnické zařízení zatraktivňujeme pro zdravotnický personál, pro lékaře i sestry, kteří pochopitelně chtějí pracovat s kvalitním a moderním vybavením,“ doplňuje ředitel Stodské nemocnice Alan Sutnar. 

Klatovská nemocnice pořídila 286 kusů přístrojů za více než 74 milionů korun. Třeba pro ortopedické operace artroskopickou věž, separátory pro odběr plazmy na transfuzní oddělení, echokardiograf, infuzní pumpy pro dětské pacienty a další.

Nejvýznamnější podíl pořizovaného vybavení ovšem směřoval v Klatovech do klinických laboratoří, konkrétně 77 kusů přístrojů za 34 miliónů korun. „Kromě obnovy starších přístrojů se podařilo dovybavit pracoviště několika unikátními přístroji,  které jsou dnes hlavně ve  fakultních nemocnicích. Od výměny očekáváme vyšší kvalitu, rychlost a přesnost,“ říká ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml (více o přístrojích pro klatovské odd. klinických laboratoří níže v rozhovoru s primářem oddělení Richardem Piknerem.

Hlavní skupiny nakupovaných přístrojů 

  • Vybavení klinických laboratoří 
  • Přístroje pro intenzivní a resuscitační péči 
  • Rehabilitační přístroje a vybavení
  • Přístroje zobrazovacích metod 
  • Polohovatelná lůžka a příslušenství 
  • Vybavení operačních sálů 
  • Diagnostické a léčebné přístroje 
  • Spotřební materiál a servis 

      

Videogastroskop (gastroenterologická ambulance) - Využívá se k přesnější a šetrnější diagnostice a léčbě onemocnění horní části trávicího traktu.

      

Inkubátory (novorozenecké / dětské odd.) - Využívají se pro regulaci tělesné teploty novorozenců.  

Projekty zlepšení kvality návazné péče spolufinacovala Evropská unie


Primář laboratoří Richard Pikner: S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení patříme k předním pracovištím v ČR

Nemocnice v Klatovech jako víceoborová okresní nemocnice bude mít letos na podzim 105 let. Oddělení klinických laboratoří, které zde vzniklo v roce 2005,  je tak mezi hlavními odbornostmi spíše benjamínkem. Ovšem pouze věkem. Strukturou a kvalitou poskytovaných vyšetření se řadí mezi elitní nemocniční laboratoře. Významně tomu napomohly nákupy nových přístrojů v rámci zkvalitnění návazné péče.

„Nejenže došlo k obměně starších typů, ale oddělení se podařilo dovybavit také několika unikátními přístroji. S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení nyní patříme k předním pracovištím v České republice,“ říká MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (na snímku), místopředseda České společnosti klinické biochemie a primář oddělení, které poskytuje vyšetření nejen pro samotnou Klatovskou nemocnici, ale řadu specializovaných také pro další krajské nemocnice, případně i ambulantní specialisty v regionu.

Oddělení pořídilo 77 přístrojů za 34 milionů korun. Mezi nimi je i vůbec nejdražší celek všech těch nákupů napříč Klatovskou, Domažlickou i Stodskou nemocnicí. O jaký přístroj se jedná a k čemu slouží?

Je jím hmotnostní spektrofotometr MALDI-TOF Biotyper (na fotce), který stál sedm milionů korun a využívá ho pracoviště lékařské mikrobiologie. Je to unikátní přístroj určený k identifikaci bakterií a kvasinek z biologického materiálu. Tento přístroj zpřesňuje a zkracuje určení typu bakteriálního onemocnění o 24 hodin, tedy o polovinu běžného času, což je z medicínského hlediska velice významné zkrácení. A navíc dokáže u některých bakterií už rovnou napovědět možnou citlivost k antibiotikům. Díky tomu všemu se ošetřující lékař dozví mnohem dříve možnou příčinu onemocnění, a bude tak moci dříve a zároveň přesněji zahájit odpovídající léčbu. V konečném důsledku to znatelně zlepší péči o několik tisíc pacientů nejen v Klatovské nemocnici, ale i v ostatních krajských nemocnicích, pro které tato vyšetření také provádíme.

Celý rozhovor odklikem zde


Co se například pořizovalo?

C-rameno / mobilní rentgen (vpravo od lůžka) - Slouží přímo na operačních sálech při traumatologických operacích k okamžitému snímkování operované kosti. 

Artroskopická věž a shaver - Využívají je ortopedi při  atroskopických operacích, kdy např. z kolenního kloubu odstraňují  nadbytečnou tkáň bránící plynulému pohybu kloubu.  

Ultrazvuk / songrafie - Využívá jej mj. internisté k neinvazivnímu vyšetření měkkých tkání. 

Resuscitační vozík s defibrilátorem a monitorem životních funkcí - Mobilní vybavení pro resuscitaci ale též pro vyšetření pacientů na lůžkách.   

Infuzní pumpy, injekční dávkovače, monitor životních funkcí či plicní ventilátor - Jsou k dispozici u lůžek intenzivní péče k léčbě a sledování stavu pacientů, jímž selhávají základní životní fukce.

Celotělové nebo končetinové vany a vířivky - Jsou instalovány na pracovišti vodoléčby rehabilitace.  

Biochemický analyzátor - Na odděleních klinické biochemie (nemocniční laboratoře) slouží k diagnostice zdravotního stavu pacientů nebo ke sledování vývoje léčby analýzou tělních tekutin.  

Elektricky polohovatelná lůžka včetně antidekubitních matrací a stolků s výsuvnou deskou - Na lůžkových stanicích umožňují maximální pohodlí a vhodné polohování  hospitalizovaných pacientů.

Svářečka srerilizačních obalů - Slouží k uzavření obalů instrumentů operačních sálů po jejich sterilizaci.   

  


Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.