Krajská očkovací centra nabízejí praktikům pomoc s očkováním dětských pacientů

16. 12. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA Plzeňského kraje a Skupiny NPK 

Plzeňský kraj stejně jako ministerstvo zdravotnictví nadále preferuje očkování dětí v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Přesto ale rozhodl, že nabídne těmto lékařům i rodičům dětí pomoc a celkem na sedmi místech bude do konce roku umožněna registrace k očkování dětí ve věku 5 až 11 let. V příštích týdnech tak začnou i nejmladší a nejchoulostivější kategorii očkovat čtyři  krajské nemocnice akutní péče (Domažlice, Klatovy, Stod, Rokycany) společně s dalšími třemi zdravotnickými zařízeními (2x Plzeň,  Sušice) a doplní tak právě praktické lékaře pro děti a dorost. Očkovací místa navíc vycházejí vstříci dětským praktikům i jinak: nabízí jim, aby k očkování dětí využili jejich prostory a kompletní servis včetně očkovacích vakcín. 

Registrace i očkování dětí se zatím připravuje. Jakmile bude připraveno, informace se objeví na webu nemocnic.

  
„Jsme přesvědčeni o tom, že očkování malých dětí nepatří do očkovacích center. Jsme rádi, že očkujeme děti nad 12 let a napomáháme tak v současné situaci k rychlejšímu proočkování populace. Stále si přejeme, aby začalo očkovat co nejvíce praktických lékařů pro děti a dorost. Vnímáme ale zároveň, že praktičtí lékaři pro děti a dorost dostanou vakcíny až po Novém roce a že někteří lékaři pro děti a dorost nechtějí očkovat například i kvůli nevyjasněné administrativě. Nabízíme jim proto, pokud budou chtít, aby očkovali v našich očkovacích místech, tak jako to již umožnila například nemocnice Sušice a EUC klinika v Plzni,“ 
říká hejtmanka Ilona Mauritzová a dodává: „Naše očkovací místa jsou připravena vytvořit pro praktické lékaře pro děti a dorost zázemí. Mají-li praktici problémy s očkováním dětí ve svých ordinacích, nabízíme jim, aby přišli očkovat k nám – máme dostatek prostor i dostatek vakcín.“

Proč se s očkováním dětí obracet primárně na praktické lékaře pro děti a dorost?

 • PLDD znají nejlépe své pacienty (jejich anamnézy, aktuální zdravotní stav, alergické reakce, očkovací kalendář dalších vakcín aj.) a naopak děti znají je a jejich ordinace, které jsou uzpůsobené péči o dětské pacienty.
 • K očkování v očkovacím centru bude muset PLDD vyplnit anamnestický dotazník, kterým schválí očkování svého dětského pacienta. Formulář najdete zde a platí pro všechna uvedená OČM. 
 • Kapacity očkovacích míst jsou vytíženy očkováním stávajících věkových skupin, mezi nimiž dominují posilující dávky pro chronické pacienty a osoby nad 50 let, což jsou jedny z hlavních rizikových skupin a jejich vakcinace je v boji s pandemií zcela zásadní.
 • Nemocnice disponují omezeným počtem dětských lékařů. Přesunout je na OČM bude na úkor jiné péče např. na lůžkových odd. nebo ve specializovaných ambulancích.
 • Vzhledem k současné vlně pandemie a počtu covidově nemocných v lůžkové péči, mají nemocnice minimální personální rezervy, které by vyčlenily na už tak kapacitně zatížená očkovací místa.

Kde se budou očkovat děti 5 až 11 let?

 • hlavní roli v očkování nejmladší a nejchoulostivější kategorie by měli sehrát jejich praktičtí lékaři pro děti a dorost buď ve svých ordinacích, popř. jim očkovací místa nabízí možnost spolupráce a očkování v OČM
 • v příštích dnech / týdnech začnou děti mimimálně jeden den v týdnu očkovat a vypomohou tak praktikům také:
 • OˇČM Domažlice
 • OČM Klatovy (místo se bude upřesňovat)
 • OČM Rokycany
 • OČM Stod
 • OČM Sušice
 • OČM FN Plzeň
 • OČM EUC kliniky Plzeň
 • k očkování v očkovacím centru bude nutný anamnestický dotazník, kterým praktický lékař pro děti a dorost doporučí očkování resp. potvrdí vhodnost zařazení očkování s ohledem na zdravotní stav a očkovací kalendář dítěte. Tento formulář bude přístupný na webových stránkách zařízení v doporučeném formátu pro Plzeňský kraj
Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.