Domažlická nemocnice se podílí na vývoji metodiky pro dekontaminaci zraněných osob

16. 12. 2019

KRÁTKÁ INFORMACE, ZAJÍMAVOST

České složky hasičského záchranného sboru umí velmi dobře provádět dekontaminaci chodících lehce zraněných osob. Zatím ale v zemi není vyvinuta metodika dekontaminace zraněných. Nicméně tento výzkum provádí od roku 2017 Univerzita Palackého v Olomouci a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany. Pokud se zdaří (a my nepochybujeme) svůj podíl na tom bude mít i Domažlická nemocnice. V ní totiž v minulém týdnu proběhl nácvik nově vyvíjené metodiky. Kromě výzkumného týmu se na nácviku podíleli i přímo zdravotníci nemocnice.

„Cílem výzkumu je certifikovat dvě metody dekontaminace od radiace nebo chemického či biologického zasažení u zraněných osob, včetně osob s otevřenými poraněními," popsal ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček, který je jako vědecký pracovník Fakulty zdravotnických věd olomoucké univerzity i hlavním řešitelem výzkumu. „Metody jsou nyní popsané a testují se v reálném prostředí. Už dříve se zkoušela a vyvinula metodika v prostředí záchranné služby. Nyní se testuje metodika pro nemocnice. V Domažlicích se prováděl nácvik využití metod v zařízení okresního typu, následovat bude cvičení ve velké nemocnici. Závěrečný cerifikační nácvik se uskuteční opět v Domažlicích,“  dodal Hubáček.

Výzkum zahájil na počátku roku 2017, kdy působil především v Olomouci, mj. i v managementu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje nebo Fakultní nemocnice Olomouc.

Zadavatelem výzkumu je Ministerstvo vnitra ČR. Nácviku v Domažlické nemocnici se účastnili jak zástupci resortu, tak i zástupci obou řešitelských organizací (univerzita, státní ústav) a také specialisté Hasičského záchranného sboru ČR. Celkem se jednalo o 50 členů řešitelského týmu. Za nemocnici se nácviku zúčastnilo 20 zdravotníků zejména lékařů a sester, především z oddělení interního, následné a dlouhodobé péče, dětského, JIP-ARO a chirurgie.

„Pro řešitelský tým splnil nácvik očekávání. Odhalili jsme sice určité chyby, ale to k výzkumu patří, abychom je dokázali v metodikách eliminovat. A rovněž od kolegů z nemocnice mám pozitivní reakce, že se mohli podílet na takovémto projektu. Rozhodně je to i pro zdravotníky v běžné nemocniční praxi dobrá zkušenost,“ dodal Petr Hubáček.

Fotografie ke stažení zde

Kontak pro médiia

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.