Nemocnice opět umožňuje návštěvy hospitalizovaných pacientů

19. 6. 2020

KRÁTKÁ INFORMACE

Domažlická nemocnice umožňuje opět návštěvy hospitalizovaných pacientů. Návštěvy jsou ovšem možné jen při dodržení některých opatření. Pokud je pacient hospitalizován krátkodobě v řádech jednotek dnů, žádáme jej i jeho blízké, aby za ním návštěvy i po rozvolnění opatření nechodily. Krátký pobyt v nemocnic lze dobře zvládnout i bez přítomnosti blízkých osob. 

 • Návštěvy jsou možné v návštěvní době denně od 14 do 17 hodin. Mimo  návštěvní dobu jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě se zdravotnickým personálem. který navržený termín návštěvy schvaluje. Personál může dle režimu oddělení navržený termín odmítnout.   
 • Návštěva jsou nejvýše dvě osoby.
 • Doporučená doba návštěvy je 30 minut.
 • Návštěva při příchodu vyplní dotazník související s rizikem nákazy covid-19 a personál ji může změřit teplotu. Prosíme, nechoďte na návštěvu s teplotou, kašlem či jinými zdravotními komplikacemi.    
 • Návštěva musí mít po celou dobu pobytu v nemocnici nasazenou roušku nebo respirátor a musí dodržovat hygienu rukou.
 • Na oddělení ARO, JIP, ONDP a na porodnici musí mít návštěva i další ochranné prostředky - návštěvnický balíček, který si zakoupí při příchodu za 50 Kč.    
 • Návštěva musí dbát dalších pokynů personálu oddělení.  

Kontakty na oddělení zde: www.domazlice.nemocnicepk.cz/kontakt/

nebo na stránkách jednotlivých odd.: www.domazlice.nemocnicepk.cz/oddeleni/

Děkujeme za pochopení 

 

Proč musí návštěvy nosit na vybraná pracoviště ochranné pomůcky dle požadavků neocnice?

 • Domažlicko je v nákaze koronavirem stále jedním z nejpostiženějších regionů v rámci ČR v přepočtu nemocných na počet obyvatel.
 • Věříme, že lidé jsou zodpovědní a s vědomím nákazy by na návštěvu za pacientem nikdy nešli. Ovšem bez čerstvého testu PCR, si nikdo nemůže být jistý, že není nakažený. Přenašečem nákazy může být prakticky kdokoli, aniž by měl jakékoli příznaky nemoci. Každá návštěva, byť nemá teplotu, ani kašel, je pro pacienta potenciálním rizikem.       
 • Nemocniční pacienti a jejich organismus jsou z důvodu nemoci nebo poúrazové či pooperační rekonvalescence apod. vždy částečně oslabení a jsou náchylnější k dalším nákazám, přičemž samotná nákaza na ně má horší vliv než na zdravého člověka. V kombinaci s jinou zdravotní komplikací může být nákaza koronavirem fatální.
 • Vůbec nejrizikovějšími pacienty jsou ti, kteří pobývají na jednotkách intenzivní péče, oddělení dlouhodobě nemocných, senioři a novorozenci.
 • Nemocnice se snaží své pacienty maximálně chránit a eliminovat veškerá rizika tzv. zavlečení nákazy do nemocnice. Kvůli vysokému riziku přenosu nákazy v okrese Domažlice a nutnosti chránit pacienty trval v naší nemocnici zákaz návštěv až do 21. června. Samozřejmě ale chápeme, že znemožnit hlavně dlouhodobě hospitalizovaným pacientům návštěvy jejich zejména psychickému zdraví také nepomáhá. Proto jsme návštěvy umožnili. Ale i nadále - kvůli pacientům, kvůli vašim blízkým osobám - požadujeme dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření. Mezi tato opatření patří jak nošení ochranných prostředků, tak i omezení návštěv na nezbytně nutné osoby a nezbytně nutný čas návštěvy.
 • Abychom měli jistotu, že ochranné prostředky a pomůcky budou účinné, poskytujeme po konzultaci a doporučení krajské hygienické stanice návštěvám speciální balíček nových OOPP, který vyžadujeme využívat právě na odděleních s nejrizikovějšími pacienty. Jde o jejich ochranu a zdraví a nemůžeme si zejména u těchto pacientů dovolit umožnit byť jedinou návštěvu, která přijde z venku s kontaminovanými pomůckami nebo oblečením.
 • Balíček obsahující ústenku, ochranný oblek, pokrývku hlavy, rukavice a návleky na obuv stojí 50 korun. Je to méně, než je pořizovací cena obsahu. Náklady na balíček nemocnice dotuje. Nechceme být ale jako jiné nemocnice napříč ČR, kde se cena balíčku pohybuje kolem 100 a více korun. 
 •  50 korun je pro návštěvu výdaj za to, aby jejich blízká osoba (tatínek, babička, sestra, syn apod.) byla maximálně chráněna.
 • Pokud budou návštěvy balíček ochranných pomůcek odmítat, nebudou ochranné pomůcky používat a budou tak znevažovat naši snahu chránit jejich blízké osoby, nemůžeme takové návštěvy na jmenovaná oddělení vpouštět.
 • Pokud si budou takové návštěvy vpuštění na oddělení i bez ochranných prostředků vynucovat, budeme muset přikročit opětovně k zákazu návštěv.
 • Prosím chovejte se k vašim blízkým shovívavě a zodpovědně. Všem nám jde o jediné – blaho a uzdravení nemocných.

    

  

  

  

  

  

  


Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.